Oznamy

Druhá adventná nedeľa "B" (7.12.2014)

Duhá adventná nedeľa "B" (7.12.2014)

Liturgický kalendár

Pondelok – Nepoškvrnené počatie Panny Márie, prikázaný sviatok
Štvrtok – Sv. Damaza I., pápeža
Sobota – Sv. Lucie, panny a mučenice
Budúca nedeľa – Tretia adventná nedeľa, rok B

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
8.12.2014 Pondelok 17:30 16:30
9.12.2014 Utorok 7:00  
10.12.2014 Streda 17:30  
11.12.2014 Štvrtok 7:00  
12.12.2014 Piatok 17:30 16:30
13.12.2014 Sobota 17:30  
14.12.2014 Nedeľa 8.00 a 11.00 9:30

Úmysly

Zubák

Pondelok – za zdravie a Božiu pomoc rodiny Martišovej
Utorok Štefan a Anna Míšči
Streda – za zdravie a Božiu pomoc Petra Slabého
Piatok
Sobota –  
Nedeľa František a rodičia / za zdravie a Božiu pomoc rodiny Júlie

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č.11 a prosím ďalšiu skupinu č.12. Ďakujem skupine číslo 11. za finančný milodar 30 €.
V tomto týždni som prijal milodary 100 €, 50 €, 50 € a 20 €. Za všetky milodary veľmi ďakujem.
Minulú nedeľu bola zbierka na charitu, ktorá bola odposlaná v sume 87,23 €. V mene obdarovaných taktiež ďakujem.
Počas týždňa bolo vykonaných viacero prác, začo by som chcel poďakovať všetkým chlapom.
Zvlášť chcem veľmi pekne poďakovať firme MONAD a to osobitne pánovi Ing. Antonovi Melišíkovi za dar vo forme krytiny a všetkých potrebných doplnkov. Aj vďaka jeho pomoci sme mohli dokončiť zastrešenie nového altánu, ktorý má kapacitu okolo sto ľudí. Ešte raz chcem poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali pri stavbe tohto diela.
Pokračovali sme aj v prácach v pastoračnom centre a to betonáži schodov, navážke nového materiálu a začali sme murovať prvé priečky.
V tomto týždni budeme pokračovať v prácach v pastoračnom centre.
Chcem poďakovať pánovi starostovi a poslancom, ako aj animátorom za organizovanie slávnosti sv. Mikuláša. Vďaka patrí aj rodičom a zúčastneným deťom.
Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí pristúpili ku sv. zmierenia počas týždňa, ako aj všetkým rodičom a deťom, ktorí chodia na detské rorátne sv. omše. Sú pozvaní všetci aj počas nasledujúceho týždňa nakoľko preberáme veľmi pekný a zaujímavý životopis sv. Terézie. Deti dostanú sladké potešenie, ako aj nálepku do adventného kalendára, chcel by som pozvať aj ostatné deti a rodičov v tomto týždni a povzbudiť ich k účasti na sv. omšiach.

Budúci týždeň bude zbierka na odvodnenie farskej budovy a pastoračného centra a stavebný materiál do pastoračného centra a splatenie nábytku v Hornej Breznici. V tomto týždni som zaplatil 7000 € faktúru firme BEST a firme DINOSTAV 918,58 € za stavebný materiál z daru Biskupskej konferencie USA, ktorý darovali 10 200 USD a podnikatelia darovali – firma K+T 200 € a firma BK Steel 400 €.

Budúci týždeň v sobotu bude ráno o deviatej stretnutie animátorov na fare. Účasť je nutná.

Budúcu nedeľu o 14:00 hod. v Kultúrnom dome bude tradičné zdobenie medovníkov. Podávať sa bude aj horúci punč a o program sa postarajú deti z materskej školy.