Oznamy

Prvá adventná nedeľa "B" (30.11.2014)

Prvá adventná nedeľa "B" (30.11.2014)

Liturgický kalendár

Streda – Sv. Františka Xaverského, kňaza
Štvrtok – Sv. Jána Damascénskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi
Sobota – Sv. Mikuláša, biskupa
Budúca nedeľa – Druhá adventná nedeľa, rok B

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
1.12.2014 Pondelok 7:00  
2.12.2014 Utorok 17:30  
3.12.2014 Streda 17:30 16:30
4.12.2014 Štvrtok 7:00  
5.12.2014 Piatok 15:00 17:30
6.12.2014 Sobota 17:30  
7.12.2014 Nedeľa 8.00 a 11.00 9:30

Úmysly

Zubák

Pondelok – za zdravie a Božiu pomoc pre Jozefa
Utorok Silvia Hlubiková
Piatok – za zdravie a Božiu pomoc rodiny Chudej a Velikej
Sobota –   Anna a Martin Balej
Nedeľa Ľudovít, Antónia a Jozef / Štefan a Marta Marmanovi

              

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 10 a prosím ďalšiu skupinu č. 11.
Ďakujem skupine číslo 10. za finančný milodar 30 €.
V tomto týždni bolo vykonaných viacero prác, začo by som chcel poďakovať všetkým chlapom.
Ďakujem za šalovacie práce v pastoračnom centre a za pokračovanie na stavbe krovu. V tomto týždni budeme pokračovať.

Dnes bude jesenná zbierka na charitu. Za vaše milodary vopred ďakujem.

Počas celého adventu budú detské sv. omše aj ráno aj večer. Deti budú mať možnosť získať pri každej sv. omši obrázok, ktorý si vložia do adventného kalendára. Po každej sv. omši dostanú ešte sladkosť.

V piatok bude sv. omša venovaná deťom ku sviatku sv. Mikuláša. Sv. omša bude o 15.00 a po nej budú mať deti program v škole.

Spovedanie: 
Horná Breznica – piatok – po sv. omši od 18.00 do 19.00      
Zubák – streda – po sv. omši od 18.00 do 19.00.
Počas spovedania bude vyložená Sviatosť oltárna.
V piatok bude v oboch kostoloch odprosujúca pobožnosť a v stredu krížová cesta.
Spovedať sa bude 20. min. pred každou sv. omšou.

Zaopatrovanie chorých bude tento piatok ráno od 7:30. Najskôr navštívim chorých v Zubáku a potom okolo 9:30 v Hornej Breznici. Poprosil by som, ak máte starých a chorých doma, ktorí nevládzu prísť do kostola, aby ste ich povzbudili ku každomesačnej sv. spovedi. Nových môžete nahlásiť počas mesiaca v sakristiách kostolov.