Oznamy

Nedeľa Krista Kráľa - 34. nedeľa v období cez rok "A" (23.11.2014)

34. nedeľa cez rok "A" - Nedeľa Krista Kráľa (23.11.2014)

Liturgický kalendár

Pondelok – Sv. Ondreja Dung- Laka, kňaza a spoločníkov, mučeníkov
Utorok – Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice
Sobota – Panny Márie v sobotu, spomienka
Budúca nedeľa: Prvá adventná nedeľa, rok B

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
24.11.2014 Pondelok 7:00  
25.11.2014 Utorok 18:30  
26.11.2014 Streda 18:30 17:30
27.11.2014 Štvrtok 7:00  
28.11.2014 Piatok 18:30 17:30
29.11.2014 Sobota 18:30  
30.11.2014 Nedeľa 8.00 a 11.00 9:30

Úmysly

Zubák

Pondelok – † rodičia Cyprichovi a synovia
Utorok – za zdravie a Božiu pomoc Petra a Kataríny Slabých
Streda –  † Alžbeta, Štefan Jančí a rodičia
Sobota –  † Ondrej, Anna, Emil a Viktor Ježo
Nedeľa – † Ondrej Slabý / † Mária, Miroslav a František Bednár

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 9 a prosím ďalšiu skupinu č.10.
Ďakujem za minulotýždňovú zbierku na potreby farnosti, ktorá bola v Zubáku 218,16 € a v Breznici 138,12 €.
V tomto týždni bolo vykonaných viacero prác, začo by som chcel poďakovať všetkým chlapom a zároveň aj tým, ktorí dokázali nielen prácu odrobiť, ale aj prácu zorganizovať. Vzhľadom nato, že som nebol prítomný v tomto týždni, si myslím, že títo chlapi odrobili veľmi veľa práce, začo im chcem z celého srdca poďakovať.
Najskôr by som sa chcel poďakovať všetkým chlapom, ktorí sa zúčastnili na pondelkovej brigáde a spracovali dovezené drevo, ktoré sme dostali ako dar a uložili ho do hospodárskej budovy. Za túto ich prácu som im veľmi vďačný, pretože aj keď si to možno nie celkom uvedomujete, kúrenie s drevom je pre nás stále najlacnejšie, aj keď je pracné a namáhavé, a aj vďaka tomu naša farnosť potom dokáže ušetriť viac finančných prostriedkov, ktoré môžeme potom investovať správnym spôsobom.
Ďalej sa chcem poďakovať chlapom z Breznice, ktorí v tomto týždni postavili krov, taktiež aj tým, ktorí tento krov pripravili, narezali a doviezli.
Ďalej sa chcem poďakovať všetkým chlapom, ktorí pracovali v piatok aj v sobotu pri betonáži podlahy v pastoračnom centre. Tomu predchádzala ešte jedna práca, a to je položenie a zasypanie kanalizačných rúr, začo chcem tiež poďakovať všetkým chlapom, čo sa zúčastnili týchto prác.
V tomto týždni budeme s prácami pokračovať.
Chcel by som ešte poďakovať za varenie skvelého gulášu, animátorom a ostatným mladým za účasť na mládežníckom stretku.
Ďakujem aj tým, ktorí organizovali Katarínsku zabíjačku a za ich zabíjačkové špeciality.

Budúcu nedeľu bude jesenná zbierka na charitu.