Oznamy

33. nedeľa v období cez rok "A" (16.11.2014)

33. nedeľa cez rok "A" (16.11.2014)

Liturgický kalendár

Pondelok – Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky
Piatok – Obetovanie Panny Márie, spomienka
Sobota – Sv. Cecílie, panny a mučenice
Budúca nedeľa – Nedeľa Krista Kráľa - 34. nedeľa v období cez rok, rok A

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
17.11.2014 Pondelok 7:00 7:30
18.11.2014 Utorok    
19.11.2014 Streda    
20.11.2014 Štvrtok    
21.11.2014 Piatok 18:30 17:30
22.11.2014 Sobota 14:00 a 18:30  
23.11.2014 Nedeľa 8.00 a 11.00 9:30

Úmysly

Zubák

Pondelok – † rodina Viktora Wohschlagera
Utorok
Streda –  
Štvrtok
Piatok – † Miroslav, František a Mária Bednárovi
Sobota –  † Rudolf a Agnesa Parohovi
Nedeľa – za zdravie a Božiu pomoc rodiny Márie Cíbikovej / † Katarína Dzurková a jej deti Kamil, Anna, Dušan

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 8 a prosím ďalšiu skupinu č. 9.
Ďakujem Jánovi Ivanišovi za výkopové práce a za odvoz hliny Petrovi Vrabcovi.
Ďakujem deťom, rodičom a animátorom za účasť na detskom stretnutí, aj tým, ktorí deti rozviezli domov.
Ďakujem za drevo, za jeho nachystanie a dovoz. Chcel by som poprosiť chlapov, ktorí majú v pondelok čas, budeme chystať drevo na zimu, všetkým ktorí budú môcť prísť, vopred ďakujem a brigáda bude aj v sobotu, bude sa betónovať podlaha v pastoračnom centre. Obidve brigády začnú od 8.00 ráno. V sobotu pozývam chlapov aj na občerstvenie, bude sa variť guláš.

Kto má záujem o časopis Posol na budúci rok, môže sa zapísať v sakristii. V zadnej časti kostola sú časopisy, ktoré si môžete rozobrať.

Evanjelizácia mladých – Godzone – pozýva všetkých mladých na festival dňa 19.11. 2014 v Považskej Bystrici od 18.00 do 21.00 v Mestskej športovej hale.

Mládežnícke stretko - V piatok bude mládežnícke stretnutie po sv. omši. Stretko bude pozostávať z prednášky pre mladých, následného zdieľania v skupinkách, adorácie a spoločného stretnutia na fare. Pozvaní sú všetci mladí, nielen animátori.

Úmysly sv. omší z utorka a stredy, môžem odslúžiť na Velehrade, kde budem na duchovných cvičeniach. V prípade zaopatrovania ma kontaktujte.

Priatelia folklóru a ľudových tradícií vás všetkých srdečne pozývajú na tradičnú Katarínsku zabíjačku v sobotu 22.11.2014. Tak ako aj po iné roky, aj teraz si budete môcť zakúpiť zabíjačkové výrobky, posedieť pri hudbe a speve, kto by mal záujem môže pomôcť pri zakáľaní prasiatka. Večer bude Katarínska zábava, na ktorú ste taktiež srdečne pozvaní