Oznamy

32. nedeľa v období cez rok "A" (9.11.2014)

32. nedeľa cez rok "A" (9.11.2014)

Liturgický kalendár

Pondelok – Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi
Utorok – Sv. Martina z Tours, biskupa
Streda – Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka
Sobota – Sv. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi
Budúca nedeľa – 33. nedeľa v období cez rok, rok A

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
10.11.2014 Pondelok 7:00  
11.11.2014 Utorok 18:30  
12.11.2014 Streda 18:30 17:30
13.11.2014 Štvrtok 7:00  
14.11.2014 Piatok 18:30 17:30
15.11.2014 Sobota 18:30  
16.11.2014 Nedeľa 8.00 a 11.00 9:30

Úmysly

Zubák

Pondelok – † Rudko a Viktor Slabý
Utorok – za zdravie a Božiu pomoc Martina Babaču
Streda –  za zdravie a Božiu pomoc Jozefa, Milana a Emílie
Štvrtok
Piatok – † za zdravie a Božiu pomoc Amálie 
Sobota –  † Miroslava Balážová
Nedeľa – † Cyril a Františka Martišovi / † rodina Lešková

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č.7 a prosím ďalšiu skupinu č.8. Ďakujem skupine, ktorá upratovala za milodar 30 €.
Ďakujem všetkým brigádnikom, ktorí v tomto týždni brigádovali, zvlášť za ich ochotu pomôcť, nakoľko práca bola veľmi náročná.
V pastoračnom centre sme vybrali celú podlahu a pripravili sme výkopy pre kanalizačné rúry. Ešte raz všetkým chlapom, ktorí odviedli túto ťažkú prácu, chcem zo srdca poďakovať.
Taktiež by som chcel poďakovať za požičanie zbíjačky a kompresora Miroslavovi Zuzíkovi. Ďakujem aj tým, ktorí sa podieľali na oprave zbíjacích strojov.
Taktiež chcem poďakovať za výkopové práce rozvodov kúrenia do kostola, ako aj za úpravu terénu Jánovi Ivanišovi a za odvoz hliny Petrovi Vrabcovi. Pri tejto práci by som chcel poďakovať všetkým chlapom, ktorí pomohli pri osádzaní rúr kúrenia, vody a elektriky do kostola, zvlášť za prebíjanie múrov a montáž s hadicami. Menovite chcem poďakovať Petrovi Grepiniakovi a jeho bratovi Jánovi. Taktiež im ďakujem za požičanie elektrickej zbíjačky.
Ďalej chcem poďakovať chlapom, ktorí pracovali na predpríprave izolácie hospodárskej budovy.
Ďakujem aj firme Dinostav, teda Jurajovi Segešovi, ktorý nám prispel 3 paletami cementu.
Vďaka patrí Miroslavovi Havkovi za požičanie dodávky pri navážaní stavebného materiálu.
Veľká vďaka patrí aj dievčatám, ktoré varili pre brigádnikov.
A taktiež by som chcel poďakovať firme Visia, ktorá dala projekty na podklady stavebného povolenia na hospodársku budovu, ako aj systém izolácie prevrátenej strechy na túto budovu.

V tomto týždni sme mali možnosť modliť sa za duše v očistci. Vďaka patrí i tým, ktorí to zobrali vážne a každodenne prichádzali do kostola s čistým srdcom a obetovali modlitby za duše v očistci.

Kto má záujem o časopis Posol na budúci rok, môže sa zapísať v sakristii. V zadnej časti kostola sú časopisy, ktoré si môžete rozobrať.

Evanjelizácia mladých – Godzone – pozýva všetkých mladých na festival dňa 19.11. 2014 v Považskej Bystrici od 18.00 do 21.00 v Mestskej športovej hale.

V piatok bude detské stretnutie o 17.00, a potom detská svätá omša. Po nej deti zaveziem domov, ak bude treba :-)