Oznamy

Spomienka na všetkých verných zosnulých (2.11.2014)

Spomienka na všetkých verných zosnulých (2.11.2014)

Liturgický kalendár

Utorok – sv. Karola Borromea, biskupa, spomienka 
Sobota – Panny Márie v sobotu, spomienka
Budúca nedeľa – 32. nedeľa v období cez rok, rok A

 

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
3.11.2014 Pondelok 7:00  
4.11.2014 Utorok 18:30  
5.11.2014 Streda 18:30 17:30
6.11.2014 Štvrtok 7:00  
7.11.2014 Piatok 18:30 17:30
8.11.2014 Sobota 18:30  
9.11.2014 Nedeľa 8.00 a 11.00 9:30

Úmysly

Zubák

Pondelok – za zdravie a Božiu pomoc rodiny Jána
Utorok – za zdravie a Božiu pomoc rodiny Chudej a Velikej
Streda –  za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu a rodinu
Štvrtok
Piatok – † Rudolf Gelo a rodina 
Sobota –  Štefan a Júlia Ježo
Nedeľa – † Rudolf a Františka Martišovi / † Pavol Korošík ml.

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č.6. a prosím ďalšiu skupinu č.7.
Ďakujem členom farskej rady, ktorí sa zúčastnili na stretnutí v tomto týždni.
Ďakujem za účasť na dušičkovej pobožnosti.
Ďakujem všetkým, ktorí pristúpili k sviatosti zmierenia.
Ďakujem všetkým brigádnikom v tomto týždni a Jánovi Ivanišovi za výkopové práce.

Kto má záujem o časopis Posol na budúci rok, môže sa zapísať v sakristii. V zadnej časti kostola sú časopisy, ktoré si môžete rozobrať.

Odpustky pre duše v očistci - Počas týždňa (oktávy – ôsmych dní) chodievajte na cintorín modlievať sa na úmysel sv. Otca a za duše v očistci a prijať Sv. oltárnu, tým získame duše z očistca, ako aj úplné odpustky.

Evanjelizácia mladých – Godzone – pozýva všetkých mladých na festival dňa 19.11. 2014 v Považskej Bystrici od 18.00 do 21.00 v Mestskej športovej hale.