Oznamy

30. nedeľa v období cez rok "A" (26.10.2014)

30. nedeľa cez rok "A" (26.10.2014)

Liturgický kalendár

Utorok - sv. Šimona a Júdu, apoštolov
Sobota - Všetkých svätých, slávnosť
Budúca nedeľa: 31. nedeľa v období cez rok, rok A, Spomienka na všetkých verných zosnulých

 

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
27.10.2014 Pondelok 7:00  
28.10.2014 Utorok 18:30  
29.10.2014 Streda 17:30 18.30
30.10.2014 Štvrtok 7:00  
31.10.2014 Piatok 18:30 17:30
1.11.2014 Sobota 8.00 a 11.00 9:30
2.11.2014 Nedeľa 8.00 a 11.00 9:30

Úmysly

Zubák

Pondelok – za zdravie a Božiu pomoc pre Jozefa
Utorok – † rodina Floriána Chudého
Streda –  za zdravie a Božiu pomoc pre Annu
Štvrtok –
Piatok – za zdravie a Božiu pomoc r. Jánoškovej
Sobota – † Jozef Gabriš a rodičia
Nedeľa – † Matej a Antónia Podojovi / † Anton a Antónia Babačovi

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 5. a prosím ďalšiu skupinu č. 6.
Ďakujem skupine, ktorá upratovala, za milodar 30 € na kostol. Ďakujem za milodary v tomto týždni 50 €, 20 €, 100 € a 60 €. Pán Boh zaplať za minulotýždňovú hodovú zbierku v Zubáku 481,50 € a v Hornej Breznici 87,51 €.
Na kúrenie sa zatiaľ vybralo 4991,21 € a nábytok v Hornej Breznici 2733,61 €.
Ešte raz by som sa chcel poďakovať všetkým tým, ktorí sa akokoľvek pričinili o krásne prežitie hodovej slávnosti. Taktiež sa chcem poďakovať za všetky vaše milodary.
Ďalej sa chcem poďakovať všetkým mladým, ktorí boli v piatok na stretnutí mládeže.
Chcel by som sa poďakovať Klubu dôchodcov za pozvanie na ich stretnutie.
Zvlášť som vďačný za včerajšiu brigádu všetkým zúčastneným chlapom pri betonáži.
Osobitne chcem poďakovať Petrovi Brňákovi za vysokozdvižný vozík, bez ktorého by nebolo možné betonáž uskutočniť, taktiež chcem poďakovať za dovoz štrku Milanovi Chudadovi a za výkopové práce Jánovi Ivanišovi.
Chcem poďakovať aj ženám, ktoré varili brigádnikom.
Ďakujem aj chlapom, ktorí sa zúčastnili demolačných prác v centre.
Minulý týždeň sme dokončili aj projekt, presnú kompozíciu a vizualizáciu spodnej časti pastoračného centra, za čo chcem poďakovať firme BEST, ktorá všetku prácu urobila zdarma. Ďakujem Milanovi Jančimu za armatúru a chlapom z Breznice za šalovacie práce.
Chcel by som poďakovať ešte firme LEDMA za svietidlá do hospodárskych budov.

Kto má záujem o časopis Posol na budúci rok, môže sa zapísať v sakristii. V zadnej časti kostola sú časopisy, ktoré si môžete rozobrať.

Spovedanie:
Horná Breznica – Streda – po sv. omši od 19.00 do 20.00 / Piatok – pred sv. omšou od 17.00
Zubák – Piatok – po večernej sv. omši od 19.00 do 20.00.

Počas spovedania bude vyložená Sviatosť oltárna.
V stredu bude v oboch kostoloch odprosujúca pobožnosť za duše v očistci, aj krížová cesta v piatok. V Hornej Breznici pred sv. omšou, vo farskom kostole po sv. omši.

Spovedať sa bude 20. min. pred každou sv. omšou.

Zaopatrovanie chorých bude tento piatok ráno od 7.30. Najskôr navštívim chorých v Zubáku a potom okolo 9.30 v Hornej Breznici. Poprosil by som, ak máte starých a chorých doma, ktorí nevládzu prísť do kostola, aby ste ich povzbudili ku každomesačnej sv. spovedi. Nových môžete nahlásiť počas mesiaca v sakristiách kostolov.

Dušičková pobožnosť sa bude konať v sobotu na Všetkých svätých na cintoríne v Hornej Breznici o 14.00 a v Zubáku o 15.00. Nezabudnime sa prísť vyspovedať a prijať sviatosti počas sviatkov a vymodliť duše v očistci a získať úplné odpustky za obvyklých podmienok. Počas týždňa (oktávy – ôsmych dní) chodievajte na cintorín modlievať sa na úmysel sv. Otca a za duše v očistci a prijať Sv. oltárnu, tým získame duše z očistca, ako aj úplné odpustky.

V utorok večer po sv. omši bude stretnutie farskej rady. Začíname sv. omšou o 18.30 vo farskom kostole v Zubáku.

Starosta obce pozýva všetky deti aj s rodičmi na animovanú rozprávku Lietadlá o 17.00 v KD a o 19.00 na českú komédiu Líbáš jako ďábel.