Oznamy

29. nedeľa v období cez rok "A" (19.10.2014)

29. nedeľa cez rok "A" (19.10.2014)

Liturgický kalendár

Štvrtok - sv. Jána Kapistránskeho, kňaza
Piatok - sv. Antona Márie Clareta, biskupa
Sobota - Panny Márie v sobotu, spomienka
Budúca nedeľa - 30. nedeľa v období cez rok, rok A

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
20.10.2014 Pondelok 7:00  
21.10.2014 Utorok 18:30  
22.10.2014 Streda 18:30 17.30
23.10.2014 Štvrtok 7:00  
24.10.2014 Piatok 18:30 17:30
25.10.2014 Sobota 18:30  
26.10.2014 Nedeľa 8.00 a 11.00 9:30

Úmysly

Zubák

Pondelok – † Vendelín, Katarína, Peter a Anna Galkovi
Utorok – † Vendelín, Štefánia a deti
Streda – Vendelín Janči a Mária
Štvrtok
Piatok – † Vincent, Antónia Kováčovi a dcéra Veronika
Sobota – † František Ondricha
Nedeľa – † František a Anna Zuzíkovi / † Ján, Amália, Viliam a Miroslav Ondricha

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 3 a 4. a prosím ďalšiu skupinu č. 5. Ďakujem skupinám, ktoré upratovali, za milodar 25 € na kostol.
Ďakujem Milanovi Chudadovi za výkopové práce a Jozefovi Biberlemu za odvoz hliny.
Ďakujem pánu Ladislavovi Bukovčíkovi a Silovi Babačovi za odvoz dreva a miestnemu urbariátu za drevo.
Chcel by som sa poďakovať všetkým brigádnikom, ktorí pracovali v tomto týždni. Ak bude priať počasie, v tomto týždni budeme pokračovať.
Ďakujem požiarnikom za demolačné práce v pastoračnom centre.
Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili na prednáške, filme a adorácii v rámci duchovného programu pri príležitosti hodov.
Ďakujem animátorom za stráženie detí a všetkým, ktorí pomáhali pri nedeľňajšej slávnosti.
Taktiež ďakujem všetkým, ktorí pristúpili k sviatosti zmierenia v tomto týždni.
Veľmi pekne ďakujem Miroslavovi Dávidovi za vyhotovenie sochy sv. Vendelína.
Ďakujem animátorom a tretiakom za duchovnú obnovu v piatok, taktiež aj vedeniu školy a obce.
Ďakujem miništrantom za účasť na stretku.
Ďakujem ženám za upratanie fary.

Dnes na hodovej slávnosti môžeme získať plnomocné odpustky za obvyklých podmienok ( prijatie Sviatosti Oltárnej, byť vyspovedaný). Nezabúdajme na modlitbu sv. ruženca v mesiaci október.

Dnes bude aj farská zbierka na kúrenie a nábytok.

V piatok bude mládežnícke stretnutie po sv. omši. Stretko bude pozostávať z prednášky pre mladých, následného zdieľania v skupinkách, adorácie a spoločného stretnutia na fare. Pozvaní sú všetci mladí, nielen animátori. Pred sv. omšou sa animátori a mládež budú modliť sv. ruženec.

V noci z 25. na 26. októbra sa mení čas. O 03.00 letného času posúvame hodiny na 02.00 stredoeurópskeho času.

Kto má záujem o časopis Posol na budúci rok, môže sa zapísať v sakristii. Predplatné je 7.50 €.

Hnutie Modlitby matiek pozýva všetky mamy na diecézne stretnutie v Žiline 20. októbra 2014 v katedrále Najsvätejšej Trojice o 15.00.