Oznamy

28. nedeľa v období cez rok "A" (12.10.2014)

28. nedeľa cez rok "A" (12.10.2014)

Liturgický kalendár

Utorok - sv. Kalixta I., pápeža a mučeníka
Streda - sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi
Štvrtok - sv. Margity Márie Alacoque, panny
Piatok - sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka
Sobota - SV. LUKÁŠA , EVANJELISTU
Budúca nedeľa: 29. nedeľa v období cez rok, rok A - Sv. Vendelín – hodová slávnosť

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
13.10.2014 Pondelok 7:00  
14.10.2014 Utorok 18:30  
15.10.2014 Streda 18:30 17.30
16.10.2014 Štvrtok 7:00  
17.10.2014 Piatok 18:00 16:30
18.10.2014 Sobota 18:00  
19.10.2014 Nedeľa 10:30 8:00

Úmysly

Zubák

Pondelok – + rodina Ondreja Hurínka a rodina Augustína Cíbika
Utorok – za zdravie a Božiu pomoc rodiny Chudej a Velikej
Streda – † rodina Lešková
Štvrtok
Piatok – † Ján Wohlschlager
Sobota – † Ján, Antónia a dcéra Anna Zuzíkoví
Nedeľa

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 2 a prosím ďalšiu skupinu č. 3. Ďakujem skupine, ktorá upratovala, za milodar 45 € na kostol.
Ďakujem aj za milodar 100 €, ktorý som dostal v tomto týždni.
Chcel by som sa poďakovať všetkým brigádnikom, ktorí pracovali v tomto týždni. Ak bude priať počasie, v tomto týždni budeme pokračovať.
Ďakujem požiarnikom za demolačné práce v pastoračnom centre.
Ďakujem deťom a animátorom za účasť na detskom stretnutí a tým, ktorí ich zaviezli domov.
Ďakujem našim mladým za účasť na Animakurze a ich obetavým vedúcim, ktorí sa im venovali.

Nezabúdajte na modlitbu sv. ruženca v mesiaci október. Môžeme získať úplné odpustky.

Na budúci týždeň naša farnosť oslavuje hody sv. Vendelína. V nedeľu bude len jedna sv. omša – slávnostná hodová sv. omša o 10.30. Slávnostný kazateľ a hlavný celebrant bude Jozef Bagin, súdny vikár a správca farnosti Višňové. V Hornej Breznici bude sv. omša ráno o 8.00.

V rámci prípravy na slávenie hodov nezabudnime na sv. spoveď. Možnosť sviatosti zmierenia bude v piatok pred sv. omšou a v sobotu v čase od 9.30 do 10.30. Pripravme si svoje srdcia na dôstojné slávenie hodov. Povzbudzujem Vás zvlášť k prijatiu sv. prijímania počas hodovej slávnosti, aby sme získali úplné odpustky. Adoráciu a všetky modlitby zamerajme na lásku a povolania z našej obce.

V piatok bude sv. omša o 18.00, po nej bude 45 min prednáška na tému Vzťahy medzi rodičmi a deťmi. Večerná sv. omša bude preto bez príhovoru. Pozývam rodičov, deti, mládež i dôchodcov. Po prednáške bude modlitba chvál. Všetci ste srdečne pozvaní.

V sobotu pred hodovou slávnosťou bude od rána od 9.00 vystavená Sviatosť oltárna až do večernej sv. omše o 18.00. Pol hodinu pred sv. omšou bude meditácia. Sv. omša bude bez príhovoru a po nej bude premietanie filmu Páter Pio. Na stolíku je rozpis času vystavenia Sviatosti, veľmi pekne prosím, aby ste sa zapísali. Rozpis stráženia a modlitby pri Eucharistii je po pol hodinových intervaloch. Môžete sa zapísať ako rodina, mládež, deti...

Budúcu nedeľu na hodovú slávnosť bude aj farská zbierka na kúrenie a nábytok. Dnes je zbierka na misie.

V piatok budú mať duchovnú obnovu tretiaci.

Mládežnícke stretnutie, ktoré býva tretí piatok v mesiaci, sa prekladá kvôli hodom o týždeň neskôr, teda na 24. októbra.

Farský úrad Lednica pozýva všetkých na stretnutie pri kríži medzi Hornou Breznicou a Lednicou dnes o 14:00. Je pripravené aj malé občerstvenie.

Obec Zubák v rámci mesiaca úcty k starším pozýva taktiež dnes všetkých dôchodcov na stretnutie do Kultúrneho domu o 15:00.

Oznamujeme, že sviatosť manželstva chcú prijať: Alexander Cehelský, syn rodičov Ivana Cehelského a Jiřiny r. Strouhalovej a Zuzana Majerková, dcéra rodičov Jaroslava Majerku a Emílie r. Štefinovej.