Oznamy

26. nedeľa v období cez rok "A" (28.9.2014)

26. nedeľa cez rok "A" (28.9.2014)

Liturgický kalendár

Pondelok – SV. MICHALA, GABRIELA a RAFAELA, ARCHANJELOV
Utorok – sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi
Streda – sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi
Štvrtok – Svätých anjelov strážcov
Sobota – sv. Františka Assiského
Budúca nedeľa – Dvadsiata siedma nedeľa v období cez rok, rok A

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
29.9.2014 Pondelok 7:00  
30.9.2014 Utorok 17:30 18:30
1.10.2014 Streda 7:00  
2.10.2014 Štvrtok 7:00  
3.10.2014 Piatok 18:30 17:30
4.10.2014 Sobota 18:30  
5.10.2014 Nedeľa 8:00 a 11:00 9:30

Úmysly

Zubák

Pondelok – za miništrantov z Rajeckých Teplíc
Utorok – † rodina Martina Krchňávka
Streda – za zdravie a Božiu pomoc Ivanky
Štvrtok
Piatok – za zdravie a Božiu pomoc Márie
Sobota – † Ján, Vlasta, Anna Kuvikoví
Nedeľa – † rodina Jánošková a Rendeková / Rodina Martina Kanderka

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 20 a prosím ďalšiu skupinu č. 1. Ďakujem skupine, ktorá upratovala, za milodar 15 € a ďakujem aj za milodary 50 €.
Ďakujem aj za minulotýždňovú zbierku, ktorá bola obetovaná na kúrenie vo farskom kostole 171,18 € a na nábytok do Hornej Breznice 92,16 €. Celkovo sa vyzbieralo 328,34 €.
Chcel by som sa poďakovať všetkým brigádnikom, ktorí pracovali v tomto týždni. Ak bude priať počasie, v tomto týždni budeme pokračovať. Zvlášť chcem poďakovať pánu Rendekovi za dovoz drevín, ktoré budú vysadené v okolí kaplnky. Taktiež sa chcem poďakovať za dovoz štrku Milanovi Chudadovi.
Chcel by som sa poďakovať študentom za ukončenie projektu Iuventy pece a krbu v altáne, ktorí tento grant získali pre farnosť.
Chcem sa poďakovať aj rodičom, ktorí pomáhali pri budovaní tohto diela, ako aj Milanovi Jančimu, Petrovi Brňákovi a Miroslavovi Zuzíkovi.
Vďaka tomuto grantu získala farnosť podporu 800 €.
Ďakujem animátorom v škole a rodičom za duchovnú obnovu pre šiestakov a siedmakov.
V sobotu sa uskutočnilo 1. stretnutie Animakurzu, a preto by som sa chcel poďakovať zúčastneným animátorom, a predovšetkým ich školiteľom. Chcem sa ospravedlniť, že skončili namiesto 21:00 až o 22:00.

Spovedanie:
Horná Breznica – Utorok – po sv. omši od 19.00 do 20.00 / Piatok – pred sv. omšou od 16.00
Zubák – Piatok – po večernej sv. omši od 19.00 do 20.00.
Počas spovedania bude vyložená Sviatosť oltárna.

V piatok bude v oboch kostoloch odprosujúca pobožnosť. V Hornej Breznici pred sv. omšou, vo farskom kostole po sv. omši. V piatok pred sv. omšami sa pomodlíme krížovú cestu.
Spovedať sa bude 20. min. pred každou sv. omšou.

Zaopatrovanie chorých bude v prvopiatkovom týždni v piatok ráno od 7.30. Najskôr navštívim chorých v Zubáku, a potom okolo 9.30 v Hornej Breznici. Poprosil by som, ak máte starých a chorých doma, ktorí nevládzu prísť do kostola, aby ste ich povzbudili ku každomesačnej sv. spovedi. Nových môžete nahlásiť počas mesiaca v sakristiách kostolov.

Budúcu sobotu o 14.30 v Zubáku príjmu sviatosť manželstva Michal Gíret, syn Vladimíra a Janky r. Blažkovej a Monika Kresánková, dcéra Mariána a Márie r. Oščatkovej.

Budúci týždeň bude duchovná obnova školy pre piatakov a uskutoční sa vo štvrtok.

Najbližší Animakurz bude o dva týždne, čiže 11. októbra.