Oznamy

24. nedeľa v období cez rok "A" (14.9.2014)

24. nedeľa v období cez rok "A" (14.9.2014)

Liturgický kalendár

Pondelok - Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska, prikázaný sviatok
Utorok – sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov
Streda – sv. Róberta Bellarmína, biskupa a učiteľa Cirkvi
Piatok – sv. Januára, biskupa a mučeníka
Sobota – sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza a Pavla Hasanga a spoločníkov, mučeníkov
Budúca nedeľa: Dvadsiapiata nedeľa v období cez rok, rok A

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
15.9.2014 Pondelok 8.00 11.00 9:30
16.9.2014 Utorok 7:00  
17.9.2014 Streda 18:30 17:30
18.9.2014 Štvrtok 7:00  
19.9.2014 Piatok 18:30 17:30
20.9.2014 Sobota 18:30  
21.9.2014 Nedeľa 8:00 a 11:00 9:30

Úmysly

Zubák

Pondelok - Štefan Marman a Marta / Rozália a Vavrinec Kanderka a deti
Utorok – † František Dzurko a synovia
Streda – † Ondrej Slabý
Štvrtok -
Piatok – za zdravie a Božiu pomoc Milana
Sobota – za zdravie a Božiu pomoc nemenovanej rodiny
Nedeľa – † Júlia a Viktor Kontiš / † Melánia Dolinajová

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 18 a prosím ďalšiu skupinu č. 19. Ďakujem skupine, ktorá upratovala za milodar 25 €. Veľmi pekne ďakujem chlapcom a bohoslovcom, ktorí brigádovali v tomto týždni a ženám, ktoré pre nich varili. Vďaku vyslovujem pánovi Jozefovi Richtárikovi za dovoz kameniva. Taktiež ďakujem deťom a rodičom za účasť na detskom stretnutí a animátorom za prípravu. V tomto týždni budeme pokračovať s ďalšími prácami, nakoľko nám bude priať počasie.

V pondelok bude mať zosnulá Júlia Šerá pohreb o 15.00 v Hornej Breznici.

Vo štvrtok budú mať duchovnú obnovu deviataci a v piatok ôsmaci v pastoračnom centre.

V piatok bude stretnutie mládeže. O 18.30 bude mládežnícka sv. omša a po nej bude stretko (prednáška, meditácia, vzájomné zdieľanie a modlitba). Predpokladaný koniec bude medzi o 20.30 a 21.00. Ktorí budú chcieť, tak ich odveziem domov.

Zbierka na seminár bude v pondelok na Sedembolestnú Pannu Máriu a zbierka na doplatenie nábytku v Breznici a na kúrenie v Zubáku bude budúcu nedeľu.

Budúcu nedeľu bude požehnanie znovuobnoveného Dohňanského kríža o 15 hod. Pri požehnaní kríža prednesieme modlitbu za pekné počasie a dobrú úrodu.

Sobášna náuka bude v stredu po sv. omši v Zubáku.