Oznamy

22. nedeľa v období cez rok "A" (31.8.2014)

22. nedeľa v období cez rok "A" (31.8.2014)

Liturgický kalendár

Streda – sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi
Sobota – Panny Márie v sobotu
Budúca nedeľa – Dvadsiatatretia nedeľa v období cez rok, rok A

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
1.9.2014 Pondelok 7:00  
2.9.2014 Utorok 7:30  
3.9.2014 Streda    
4.9.2014 Štvrtok 17:30 18:30
5.9.2014 Piatok 18:30 17:30
6.9.2014 Sobota 18:30  
7.9.2014 Nedeľa 8:00 a 11:00 9:30

Úmysly

Zubák

Pondelok - † Štefan Marman a Marta
Utorok – † Jozef, Anna a syn Jozef Miščí
Streda
Štvrtok – Rudolf a Júlia Pavúčkovi
Piatok – za zdravie a Božiu pomoc Petra a Sebastiana Slabých
Sobota –† Jozef Chovanec
Nedeľa – za zdravie a Božiu pomoc pre vnučky a vnukov / † Štefan Cyprich

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 16 a prosím ďalšiu skupinu č. 17.
Ďakujem skupine, ktorá upratovala za milodar 20 €.
Ďakujem za milodar 20 € a 50 €, ktoré som dostal v Hornej Breznici na nábytok.
Minulotýždňová zbierka činila v Breznici 118,21 € na nábytok a 143,95 € v Zubáku na kúrenie. Celkovo sa vyzbieralo na kúrenie 4338,53 € a na nábytok 2553,94 €.
Ďakujem všetkým chlapom, ktorí brigádovali v tomto týždni. Zvlášť by som chcel poďakovať Dušanovi Marmanovi za zváranie kotla, nakoľko sme mali tábor a bolo to nutné. Ďalej veľmi pekne ďakujem chlapom, ktorí pokračovali s prácami na krbe a peci v hlavnom altáne. V tomto týždni budeme pokračovať s ďalšími prácami, nakoľko nám bude priať počasie.

V utorok ráno bude detská sv. omša o 7:30 – Veni sancte. Srdečne pozývam najmä všetkých žiakov, rodičov a učiteľov. Spoločne sa poďakujeme za prežité prázdniny a čas oddychu a budeme prosiť o pomoc a požehnanie v nasledujúcom školskom roku.
Veni sancte pre študentov a mládež bude v piatok na sv. omši. Zároveň vás pozývam v tomto prvopiatkovom týždni na svätú spoveď, aby sme začali nový školský rok s čistým srdcom.
Prajem všetkým veľa síl, požehnania a školských úspechov.

V stredu zo zdravotných dôvodov sväté omše nebudú.

V sobotu o 16:00 bude plánovacie stretnutie animátorov.

Spovedanie v prvopiatkovom týždni:
Štvrtok – Zubák pred sv. omšou od 17:00. / Horná Breznica – po sv. omši od 19:00 do 20:00
Piatok – Horná Breznica – pred sv. omšou od 17:00 / Zubák po večernej sv. omši od 19:00 do 20:00.
Počas spovedania bude vyložená sviatosť oltárna. Spovedať sa bude 20 min. pred každou sv. omšou.

Na prvý piatok v mesiaci bude v obidvoch kostoloch odprosujúca pobožnosť. V Hornej Breznici pred sv. omšou, vo farskom kostole po sv. omši.

Zaopatrovanie chorých bude v prvopiatkovom týždni v piatok ráno od 7:30. Najskôr navštívim chorých v Zubáku a potom okolo 9:00 v Hornej Breznici. Poprosil by som ak máte starých a chorých doma, ktorí nevládzu prísť do kostola, povzbudiť ich ku každomesačnej sv. spovedi. Nových môžete nahlásiť počas mesiaca v sakristiách kostolov.