Oznamy

21. nedeľa v období cez rok "A" (24.8.2014)

21. nedeľa v období cez rok "A" (24.8.2014)

Liturgický kalendár

Streda - sv. Moniky, spomienka
Štvrtok - sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Piatok - Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa, spomienka
Budúca nedeľa - Dvadsiatadruhá nedeľa v období cez rok, rok A

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
25.8.2014 Pondelok 7:00  
26.8.2014 Utorok 18:30  
27.8.2014 Streda 18:30 17:30
28.8.2014 Štvrtok 7:00  
29.8.2014 Piatok 18:30 17:30
30.8.2014 Sobota 18:30  
31.8.2014 Nedeľa 8:00 a 11:00 9:30

Úmysly

Zubák

Pondelok – za zdravie a Božiu pomoc rodiny Jána
Utorok – † Júlia, Štefan Ježo a synovia
Streda – za pútnikov, ktorí navštívili Lurdy a Fatimu
Štvrtok
Piatok – † Milan Marman
Sobota – za zdravie a Božiu pomoc rodiny Jozefa
Nedeľa – † Štefan Zuzík / † Ján, Michal, Anna Kováčovi

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 15 a prosím ďalšiu skupinu č. 16.
Ďalej by som chcel poďakovať sochárke Henriete Závadskej za dokončenie prác a finálnu podobu sochy Božského srdca Ježišovho, ktorá bude umiestnená do kaplnky.
Ďakujem aj chlapom, ktorí brigádovali v tomto týždni a zvlášť menovite Mariávovi Körmendymu za dokončenie omietky v garáži.
Chcel by som ešte poďakovať Milanovi Jančimu za prácu na peci a krbe v novom altáne ako aj animátorom, ktorí mu pomáhali a vybavili projekt.
Chcel by som taktiež poďakovať za narezanie dreva Petrovi Brňákovi a zhotovenie lavičiek do altánu Ľudovítovi Ocinákovi.
V tomto týždni budeme pokračovať s ďalšími prácami, nakoľko nám bude priať počasie.

Dnes je zbierka na kúrenie v kostole v Zubáku a v Hornej Breznici na doplatenie nábytku v sakristii.