Oznamy

20. nedeľa v období cez rok "A" (17.8.2014)

20. nedeľa v období cez rok "A" (17.8.2014)

Liturgický kalendár

Streda - sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi
Štvrtok - sv. Pia X., pápež
Piatok - Panny Márie Kráľovnej, spomienka
Budúca nedeľa - Dvadsiataprvá nedeľa v období cez rok, rok A

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
18.8.2014 Pondelok    
19.8.2014 Utorok 18:30  
20.8.2014 Streda 18:30  
21.8.2014 Štvrtok    
22.8.2014 Piatok 18:30 17:30
23.8.2014 Sobota 18:30  
24.8.2014 Nedeľa 8:00 a 11:00 9:30

Úmysly

Zubák

Pondelok
Utorok – za zdravie a Božiu pomoc Milana
Streda – † Rodina Jozefa Štefinu
Štvrtok
Piatok – † Michal a Katarína Bučkovi
Sobota –† Jozef Branderský a rodičia
Nedeľa – † Ľudovit, Jozef a Antónia Ocinákovi / † Vladislav Kalús

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 14 a prosím ďalšiu skupinu č. 15.
V tomto týždni by som chcel poďakovať všetkým brigádnikom, ktorí sa zúčastnili na rôznych prácach. Zvlášť by som chcel poďakovať, a to menovite, za stavbu celej kaplnky Tiborovi Mičkovi a Petrovi Slabému za špárovanie a mnohým, ktorí pomáhali pri stavbe kaplnky od lámania a preberania kameňa až po miešanie betónu. Taktiež vďaka patrí aj darcovi kameňa pánovi Barcíkovi. Okrem drobných dokončovacích prác je stavba kaplnky ukončená.
Ďalej chcem poďakovať za reštaurátorské práce sochy v tomto týždni slečne Henriete Závadskej, ktorá v budúcom týždni bude v prácach ešte pokračovať. Samozrejme, reštaurátorské práce sú všetky zaplatené. Taktiež stavba kaplnky bola sponzorovaná, nakoľko všetky materiály boli darované ako sponzorský dar, začo ďakujem všetkým firmám, ktoré sa na tomto Božom diele angažovali, a to: Cementárne Ladce, Cementárne Hranice, Ján Jánoško a za výkop Radoslav Bednár a Vladimír Šutriepka. Taktiež kaplnka je odvodnená a za odvodňovacie práce ďakujem Kamilovi Babačovi. Do tejto kanalizácie sme stiahli aj zvody dažďovej vody z kostola. Samotné odvodnenie kostola nás čaká, ak Boh dá, tak v priebehu najbližších dvoch rokov.
Ďalej chcem poďakovať firme KMK z Čadce-Horelica za ťažkotonážny žeriav, ktorý zvládol náročný presun altánu do prednej záhrady pred pastoračným centrom. Tu by som chcel poďakovať menovite aj Jozefovi Karasovi a Františkovi Vraníkovi za postup a odvedenú prácu pri tomto náročnom presune. Okrem pivnice a zatrávnenia taktiež predná časť je takmer hotová. Aj vďaka tomu sme začali v tomto týždni s ďalšími prácami, kde by som chcel poďakovať Jozefovi Ivanišovi za dokončenie elektroinštalačných prác v garáži a časti, ktorá už bola postavená pod altánom a Marianovi Körmendymu a synovi, ktorí pracovali na vnútornej omietke v garáži. Ďalej chcem poďakovať aj brigádnikom z farnosti Rajecké Teplice, ako aj domácim Zubáčanom pri stavbe nového altánu, ktorý bude slúžiť na premietanie filmov pre deti, mládež a dospelých, prípadne pre posedenia dôchodcov alebo pre tých, ktorí budú prichádzať na tábory. Altán bude mať kapacitu do 70 ľudí a budúci týždeň sa začne so stavbou pece a krbu, ktorý prefinancujú študenti vďaka projektom z Iuventy. Tým deti a mládež nebudú zakladať ohniská, ale budú sa centralizovať v hlavnom altáne (opekačky). To platí aj pre naše deti, aj pre všetkých ostatných, ktorí budú tráviť voľný čas v objekte fary a centra. Taktiež v tomto týždni by som sa chcel poďakovať všetkým rodinám a ženám, ktoré nám podarovali potraviny, alebo navarili pre brigádnikov. Za ich pomoc veľmi pekne ďakujem. Ďakujem aj animátorom, ktorí upratali a poumývali altán a lavičky i stôl po prenesení.
V najbližšom čase by sme mali začať s odvodnením centra a farskej budovy, nakoľko je dohodnutý sponzorský dar v hodnote 4500 € za materiál na odvodnenie.
Taktiež by som chcel poďakovať poslancom, pánovi starostovi ako aj vedeniu obce za sponzorský dar 2000 € na kúrenie v kostole, ktoré prijmeme v najbližšom čase na účet, to znamená, že na kúrenie sme doteraz vyzbierali 4174,58 €. Za všetky tieto milodary a za práce, ktoré boli odvedené za posledné obdobie, Vám všetkým vyprosujem Pán Boh zaplať. Na budúci týždeň bude farská zbierka v Zubáku na kúrenie v kostole a v Hornej Breznici na nábytok v sakristii.

Tento týždeň od pondelka do štvrtku tu nebudem. Zastupovať bude pán farár z Lednice Patrik Sojčák. Hneď ako sa vrátim v piatok a v sobotu budú opäť brigády. Za akúkoľvek pomoc vopred ďakujem.