Oznamy

17. nedeľa v období cez rok "A" (27.7.2014)

17. nedeľa v období cez rok "A" (27.7.2014)

Liturgický kalendár

Utorok – Sv. Marty
Streda – Sv. Petra Chryzológa , biskupa a učiteľa Cirkvi
Štvrtok – Sv. Ignáca z Loyoly, kňaz
Piatok – Sv. Alfonza Márie de´Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi
Sobota – Panny Márie v sobotu
Budúca nedeľa je Osemnásta nedeľa v roku A

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
28.7.2014 Pondelok 7:00  
29.7.2014 Utorok 7:00  
30.7.2014 Streda 17:30 18:30
31.7.2014 Štvrtok 7:00  
1.8.2014 Piatok 18:30 17:30
2.8.2014 Sobota 1830  
3.8.2014 Nedeľa 8:00 a 11:00 9:30

Úmysly

Zubák

Pondelok – † Rudolf Malo a rodičia
Utorok – † Pavol, Katarína Burmekovi a deti
Streda – † Štefan Cyprich
Štvrtok
Piatok – † Matej a Mária Ježovi
Sobota – † Ján a Mária Panenkovi
Nedeľa – † Pavol Hazala / † Emil a Emília Hurínkovi

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 11 a prosím ďalšiu skupinu č. 12. Ďakujem skupine, ktorá upratovala za milodar 30 €.
V tomto týždni sme vyplatili 500 € za reštaurátorské práce na soche Božského srdca, ktoré budú dokončené v nasledujúcich dňoch. Kto by chcel podporiť reštaurátorské práce, každá pomoc je vítaná.
Na kúrenie máme po jej vyplatení 1925,37 €.
Veľké Pán Boh zaplať brigádnikom v tomto týždni, ďakujem dôchodcom, mládeži, ženám, chlapom a požiarnikom pri úprave terénu v prednej časti, ako aj pri stavbe kaplnky.
Ďakujem obecnému úradu v Hornej Breznici, pánu starostovi a všetkým robotníkom, ktorí pracovali na oprave vodovodného potrubia v Breznici na pastoračnom dome.

Od pondelka sa uskutoční tábor pre naše deti. Tábor bude v Novej Dubnici v saleziánskom centre. Prosím deti alebo rodičov, aby si v sakristii vyzdvihli súhlas, ktorý je potrebné vyplnený a podpísaný odovzdať naspäť, najneskôr do dňa odchodu. Ak by chcel niekto tábor finančne podporiť, alebo ponúknuť pomoc so stravou, tak budeme radi. Za každú pomoc aj v mene detí ďakujem. Odchod autobusu je v pondelok o 12.30, deti zo Zubáka nech prídu 15 minút pred odchodom, z Breznice budeme deti brať po zastávkach.

Spovedanie:
Streda – Horná Breznica  po sv. omši od 19.00 do 20.00
Piatok – Horná Breznica pred sv. omšou od 17.00 / Zubák po večernej sv. omši od 19.00 do 20.00.
Počas spovedania bude vyložená Sviatosť oltárna.
V piatok bude v oboch kostoloch odprosujúca pobožnosť. V Hornej Breznici pred sv. omšou, vo farskom kostole po sv. omši.
Spovedať sa bude 20. min. pred každou sv. omšou.
Zaopatrovanie chorých bude v prvopiatkovom týždni v piatok ráno od 8.00. Najskôr navštívim chorých v Zubáku a potom okolo 9.30 v Hornej Breznici. Poprosil by som, ak máte starých a chorých doma, ktorí nevládzu prísť do kostola, aby ste ich povzbudili ku každomesačnej sv. spovedi. Nových môžete nahlásiť počas mesiaca v sakristiách kostolov.

Budúci týždeň bude zbierka na kostol.

Súťaž v guláši – 9. Augusta 2014