Oznamy

16. nedeľa v období cez rok "A" (20.7.2014)

16. nedeľa v období cez rok "A" (20.7.2014)

Liturgický kalendár

Pondelok sv. Vavrinca z Brindisi, kňaza a učiteľa Cirkvi
Utoroksv. Márie Magdalény
StredaSv. Brigity, rehoľníčky, patrónky europy
Štvrtoksv. Sarbela Makhlūfa, kňaza
Piatoksv. Jakuba, apoštola, sviatok
Sobotasv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie
Budúca nedeľa je Sedemnásta nedeľa v cezročnom období A

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
21.7.2014 Pondelok 7:00  
22.7.2014 Utorok 18:30  
23.7.2014 Streda 18:30 17:30
24.7.2014 Štvrtok 7:00  
25.7.2014 Piatok 18:30 17:30
26.7.2014 Sobota 17:30  
27.7.2014 Nedeľa 8:00 a 11:00 9:30

Úmysly

Zubák

Pondelok – † Anna a Jozef Hazala a rodičia
Utorok – za zdravie a Božiu pomoc Vladimíra s rodinou
Streda – † za zdravie a Božiu pomoc Pavla Hazalu
Štvrtok
Piatok – † Irena a Rudolf Krchňaví
Sobota – † Jolana Dzurková a rodičia
Nedeľa – za Jána, Vlasta a Kuvikovú Annu / † Anna a Viktor

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 10 a prosím ďalšiu skupinu č. 11.
Chcel by som sa poďakovať za hodovú zbierku, ktorá bola obetovaná na nábytok v sakristii kostola v Hornej Breznici. Cez hodovú slávnosť obetovali ľudia na tento úmysel 396,18 €.
Celkovo sa vybralo na nábytok 2237,36 € a na kúrenie v kostole sa vybralo 2425,37 €.
Chcel by som poďakovať kňazom za zastupovanie počas mojej neprítomnosti, a to Mirkovi Šidlovi a Palovi Zvarovi. Ďalej chcem povzbudiť chlapov, nakoľko sa tento týždeň budú organizovať brigády.

Cez leto sa uskutoční tábor pre naše deti. Tábor bude v Novej Dubnici v saleziánskom centre v dátume od 28. júla do 1. augusta 2014. Prosím deti alebo rodičov, aby si v sakristii vyzdvihli súhlas, ktorý je potrebné vyplnený a podpísaný odovzdať naspäť, najneskôr do dňa odchodu.

V stredu po sv. omši je stretnutie animátorov.

Žilinská diecéza a Farnosť Lednické Rovne nás pozývajú na piatu diecéznu púť starých rodičov k sv. Joachimovi a Anne budúci víkend v dňoch 26. a 27. júla. Sobotný program začína o 18.00 a bude pozostávať z adorácií, sv. ruženca, o 19.00 je sv. omša, ktorú celebruje Mons. Michal Keblušek, večer nasleduje mládežnícky program a polnočná sv. omša, ktorú celebruje Mirko Šidlo. V nedeľu je slávnostná sv. omša o 10.00, hlavným celebrantom a slávnostným kazateľom bude Jeho Excelencia Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup.