Oznamy

14. nedeľa v období cez rok "A" (6.7.2014)

14. nedeľa v období cez rok "A" (6.7.2014)

Liturgický kalendár

PiatokSv. Benedikt, opát, patrón Európy, sviatok
Budúca nedeľa je Pätnásta nedeľa v cezročnom období A

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
7.7.2014 Pondelok 7:00  
8.7.2014 Utorok 18:30  
9.7.2014 Streda 18:30 17:30
10.7.2014 Štvrtok 7:00  
11.7.2014 Piatok 18:30 17:30
12.7.2014 Sobota 18:30  
13.7.2014 Nedeľa 8:00 a 11:00 9:30

Úmysly

Zubák

Pondelok – † Eva a Pavol Bednárovi a Mária a Štefan Kontišovi
Utorok – † Dušan a Amália Slabí
Streda – za zdravie a Božiu pomoc rodiny Milana
Štvrtok
Piatok – † rodičia Martišovi, Parohovi a deti
Sobota – † Michal Michalik
Nedeľa –†+ Viktor, Jaroslav a Vladislav Ježo / † Anton Babača

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 8 a prosím ďalšiu skupinu č. 9. Od skupiny č. 8 som prijal milodar 25 €. Na kúrenie vo farskom kostole som prijal milodar 50 €.
V tomto týždni by som chcel poďakovať za zemné práce a za dovoz dunajského štrku pánu Ladislavovi Bukovčíkovi a Milošovi Krivoklátskemu.
Ďalej ďakujem za dovoz štrkov Milanovi Chudadovi a Jánovi Vlčkovi a za elektrické práce Jozefovi Ivanišovi.
Ďakujem všetkým brigádnikom, ktorí pomáhali pri ostatných prácach a pri stavbe kaplnky.
Ďakujem za dovoz roxorov firme BK-Steel.
Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca činila 76,33 €, ktoré boli odposlané.
Ďakujem všetkým, ktorí pristúpili v prvopiatkovom týždni ku sviatosti zmierenia a pripravili si srdcia na hodovú slávnosť.
Ďakujem aj animátorom, ktorí si pripravovali program na detský tábor.
V tomto týždni sa v prípade zaopatrovania obráťte na miestneho rodáka Mirka Šidla, ktorý ma bude zastupovať.
Hodová zbierka bude obetovaná na doplatenie nábytku v Breznici.
Veľmi pekne ďakujem brigádnikom, ktorí pripravili všetko potrebné na slávnosť, čo sa týka sôch ako aj za úpravu okolia.

Cez leto sa uskutoční tábor pre naše deti. Tábor bude v Novej Dubnici v saleziánskom centre v dátume od 28. júla do 1. augusta 2014. Tí, ktorí sa nahlásili na tábor, ho môžu v tomto týždni vyplatiť. V prípade, žeby sa chcel niekto dohlásiť, môže tak urobiť ešte v tomto týždni. Cena tábora na dieťa je 30 €. Prihlásiť sa môžete v sakristiách kostolov alebo u Jožky Jánoškovej.

Nahláseným miništrantom oznamujem, že miništrantský tábor s bohoslovcami začína u nás od 12. júla. Bohoslovci sa už na vás tešia :-)