Oznamy

Sv. Petra a Pavla, apoštolov "A" (29.6.2014)

Sv. Petra a Pavla, apoštolov "A" (29.6.2014)

Liturgický kalendár

PondelokPrví svätí mučeníci Cirkvi v Ríme, spomienka
StredaNÁVŠTEVA PANNY MÁRIE, sviatok
ŠtvrtokSV. TOMÁŠA, apoštola
SobotaSV. CYRILA A METODA, slovanských vierozvestov, slávnosť
Budúca nedeľa je Štrnásta nedeľa v cezročnom období A

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
30.6.2014 Pondelok 18:30  
1.7.2014 Utorok 7:00  
2.7.2014 Streda 17:30 18:30
3.7.2014 Štvrtok 18:30  
4.7.2014 Piatok 17:00 18:30
5.7.2014 Sobota 8:00 a 14:00 9:30
6.7.2014 Nedeľa 8:00 10:00

Úmysly

Zubák

Pondelok – za zdravie a Božiu pomoc Jozefa Pavúčka
Utorok – † Imrich a Anna Holíkovi
Streda – † Štefan Marman
Štvrtok – za zdravie a Božiu pomoc r. Parohovej a Kanderkovej
Piatok – † Milan Burian
Sobota - † František Bednár
Nedeľa – † Irena a Rudolf Krchňaví / † Ján, Amália a Viliam Ondrichovi

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 7 a prosím ďalšiu skupinu č. 8.
Chcel by som sa poďakovať za milodar skupine č. 7, ktorá obetovala na kostol 20€ a ďakujem aj za milodar 10 0€ na kúrenie.
Na kúrenie sa vybralo 2425,37 € a na nábytok 1841,18 €. Za všetky vaše milodary by som chcel vysloviť veľké Pán Boh zaplať.
Chcel by som v tomto týždni poďakovať všetkým, ktorí brigádovali a to chlapom pri betónovaní a deťom ako aj animátorom, pri vyrovnávaní terénu pred farou. Chcel by som poďakovať aj tým chlapom, ktorí pomáhali pri budovaní kaplnky Božského srdca Ježišovho. Ďakujem aj všetkým brigádnikom pri vysádzaní okrasných drevín. Ďalej by som poďakovať za zemné práce pánu Ladislavovi Bukovčíkovi, Milošovi Krivoklátskemu, a Silovi Babačovi.
Ďakujem za osádzanie sôch Cyrila a Metoda v Hornej Breznici, ako aj všetkým chlapom, ktorí pripravili podstavec pod tieto sochy do finálnej podoby.
Ďakujem aj Mirkovi Šidlovi, ktorý bol osobne prítomný aj s pánom majstrom sochárom, ktorý sochy osádzal.

Dnes je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

Cez leto sa uskutoční tábor pre naše deti. Tábor bude v Novej Dubnici v saleziánskom centre v dátume od 28. júla do 1. augusta 2014. Cena tábora na dieťa je 30 €. Prihlásiť sa môžete v sakristiách kostolov alebo u Jožky Jánoškovej. Prihlásiť sa môžete do konca júna. Ďakujem za pochopenie.

Priatelia folklóru a ľudových tradícii spolu s pánom starostom vás pozývajú na 2.ročník "Zubáckych letných slávností". Uskutočnia sa v nedeľu 29. júna 2014 v areáli ZŠ. Začiatok je o 14.00 hod. Bude aj občerstvenie a bohatý program. Všetci ste srdečne pozvaní!

Animátori z Vrútok vyhlasujú Detský čin pomoci dedine - 30.júna v pondelok a 5.júla v sobotu v poobedných hodinách budú po dedine chodiť deti, robiť dobré skutky, pomáhať ochotným obyvateľom s prácami okolo domu, príp. domácimi prácami. Každá skupinka detí bude sprevádzaná animátorom, ktorý na ne dohliadne. Deti, ktoré majú záujem sa môžu zapísať v sakristii kostola.

Spovedanie:
Horná Breznica - pred hodovou slávnosťou: Streda od 9.00 do 10.00 a po sv. omši od 19.00 / Piatok – pred sv. omšou od 18.00 – do 18.30
Chcel by som vás poprosiť, aby ste si nenechávali sv. spoveď na piatok, nakoľko je tam priestor len pol hodinu, najradšej keby ste využili stredu
ZubákŠtvrtok – po sv. omši od 19.00
Počas spovedania bude vyložená Sviatosť oltárna.
V piatok bude v oboch kostoloch odprosujúca pobožnosť. V Hornej Breznici po sv. omši a vo farskom kostole pred sv. omšou.
Spovedať sa bude 20. min. pred každou sv. omšou.

Zaopatrovanie chorých bude v prvopiatkovom týždni v piatok ráno od 7.30. Najskôr navštívim chorých v Zubáku a potom okolo 9.30 v Hornej Breznici. Poprosil by som, ak máte starých a chorých doma, ktorí nevládzu prísť do kostola, aby ste ich povzbudili ku každomesačnej sv. spovedi. Nových môžete nahlásiť počas mesiaca v sakristiách kostolov.

Hody v Breznici – v piatok po svätej omši a odprosujúcej pobožnosti bude v kostole prednáška na tému „Láska bez lásky“. Sochy svätých Cyrila a Metoda bude požehnávať Mons. Viliam Judák, nitriansky diecézny biskup v nedeľu o 10.00 h. V Hornej Breznici bude hodová zbierka, ktorá bude obetovaná na doplatenie nábytku. Prosím Hornobrezničanov, ak by niekto chcel, môže napiecť koláče, ktoré sa potom budú rozdávať pred kostolom.

Stretko animátorov ohľadne tábora bude vo štvrtok po sv. omši v Zubáku.

Ohlášky
Sviatosť manželstva prijímajú Gabriela Bulková, dcéra Františka a Aleny r. Bednárovej a Stefano Corradin, syn Gaetana a Marie Luisy r. Gentilinovej. Ak by niekto vedel o nejakej prekážke uzavrieť ich manželský zväzok, nech to oznámi na farskom úrade.
Na ich spoločnej ceste im prajeme veľa lásky a Božieho požehnania :-)