Oznamy

12. nedeľa v období cez rok "A" (22.6.2014)

Dvanásta nedeľa v období cez rok "A" (22.6.2014)

Liturgický kalendár

Utorok – NARODENIE SV. JÁNA KRSTITEĽA, SLÁVNOSŤ
Piatok – NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO, SLÁVNOSŤ
Sobota – Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, spomienka
Budúca nedeľa je Trinásta nedeľa v cezročnom období A a SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV, SLÁVNOSŤ

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
23.6.2014 Pondelok 7:00  
24.6.2014 Utorok 18:30 17:30
25.6.2014 Streda 18:30  
26.6.2014 Štvrtok 7:00  
27.6.2014 Piatok 18:30 17:30
28.6.2014 Sobota    
29.6.2014 Nedeľa 8:00 a 11:00 9:30

Úmysly

Zubák

Pondelok – † Jozef Fojtík a rodičia Hazalovi
Utorok – za zdravie a Božiu pomoc Jána Slabého
Streda – za zdravie a Božiu pomoc rodiny Parohovej a Kanderkovej
Štvrtok – † Jozef Fojtík a rodičia Hazalovi
Piatok – Pavol, Anna Šutriepkovi a rodičia
Nedeľa – za zdravie a Božiu pomoc Petra / † Peter, Anna, Vendelín, Katarína Galko

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 6 a prosím ďalšiu skupinu č. 7.
Chcel by som sa poďakovať aj za milodar 100 € a 20 € za nábytok v Hornej Breznici, 50 € na dokončenie reštaurátorských prác sochy Božského Srdca Ježišovho od ruže Emílie Bulkovej, za 20 € a 50 € na kúrenie v kostole v Zubáku, ďakujem aj za minulotýždňovú zbierku Horná Breznica 121,18 € a Zubák 169,21 €. Celkovo na nábytok sa vybralo 1241,18 € a na kúrenie vo farskom kostole 2325,37 €. Za všetky vaše milodary by som chcel vysloviť veľké Pán Boh zaplať.
Ďalej chcem poďakovať všetkým brigádnikom, ktorí prichádzali brigádovať počas týždňa, chcel by som sa poďakovať za dovoz štrku Jánovi Jánoškovi ako aj za výkopové práce Milanovi Chudadovi, taktiež ďakujem pánovi Rendekovi za okrasné dreviny.
Za výkopové práce veľmi pekne ďakujem Radovi Bednárovi, Vladovi Šutriepkovi a Milošovi Krivoklátskemu.
Ďakujem aj pánovi Jančimu za výrobu futbalových brán a zároveň ďakujem aj našim chlapcom a miništrantom za kopanie jám na futbalové brány.
Som vďačný aj za účasť na detskom stretku, animátorom za prípravu a taktiež aj všetkým mladým, ktorí sa zúčastnili na mládežníckom stretku.
Taktiež ďakujem animátorom a ženám za upratanie fary a ďakujem za pekné slávenie Božieho tela a tým, ktorí pripravili oltáriky.
Ďakujem aj bohoslovcom, ktorí brigádovali v tomto týždni.

V piatok bude detská a mládežnícka sv. omša – Te Deum, poďakovanie za zavŕšenie šk. roka bude len vo farskom kostole v Zubáku.

V sobotu sv. omša nebude, pretože idem kázať na primície na východné Slovensko.

Budúcu nedeľu je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

Petícia za vyhlásenie referenda o ochrane rodiny, ktoré sa týka usporiadania manželstva, výchovy detí a vyučovania na školách, stále trvá. Petičné hárky sa nachádzajú na stolíkoch v zadnej časti kostola, kde môžete petíciu podporiť.

Cez leto sa uskutoční tábor pre naše deti. Tábor bude v Novej Dubnici v saleziánskom centre v dátume od 28. júla do 1. augusta 2014. Cena tábora na dieťa je 30 €. Prihlásiť sa môžete v sakristiách kostolov alebo u Jožky Jánoškovej. Prihlásiť sa môžete do konca júna. Ďakujem za pochopenie.

Priatelia folklóru a ľudových tradícii spolu s pánom starostom vás pozývajú na 2. ročník ,,Zubáckych letných slávností“. Uskutočnia sa 29. júna 2014, teda budúcu nedeľu v areáli ZŠ. Začiatok je o 14.00 hod. Bude aj občerstvenie a bohatý program. Všetci ste srdečne pozvaní!