Oznamy

Nedeľa Najsvätejšej Trojice "A" (15.6.2014)

Nedeľa Najsvätejšej Trojice "A" (15.6.2014)

Liturgický kalendár

ŠtvrtokNAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI, SLÁVNOSŤ
Sobota – Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka
Budúca nedeľa je Dvanásta nedeľa v cezročnom období A

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
16.6.2014 Pondelok 7:00  
17.6.2014 Utorok 18:30  
18.6.2014 Streda 7:00  
19.6.2014 Štvrtok 17:30 16:30
20.6.2014 Piatok 18:30 17:30
21.6.2014 Sobota 18:30  
22.6.2014 Nedeľa 8:00 a 11:00 9:30

Úmysly

Zubák

Pondelok – za zdravie a Božiu pomoc Zuzany
Utorok – za zdravie a Božiu pomoc ruže Antónie Kanderkovej
Streda – † Rodina Kučková a Krajčová
Štvrtok – † Rudolf Gelo a rodičia
Piatok – za zdravie a Božiu pomoc Márie s rodinou
Sobota – † za zdravie a Božiu pomoc rodiny Gelovej
Nedeľa – † František a r. Kováčová / † František Kanderka

Rôzne

Veľmi pekne ďakujem za upratanie kostola skupine č.5 a prosím skupinu č.6. Skupina č.6. obetovala na kostol 30 €.
Chcel by som sa ospravedlniť za vymeškané sv. omše, ale vymeškal som ich zo zdravotných dôvodov, všetky ostatné termíny budú nahradené v najbližšom možnom čase. Takže treba počúvať úmysly svätých omší, zároveň Vám ďakujem za pochopenie.
V tomto týždni by som chcel veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí nám pomohli či už s materiálom alebo prácou, zvlášť menovite ďakujem pánovi Bírošovi – cementárne Ladce, Jánovi Abrahámovskému za dodanie kameňa na kaplnku a Silovi Babačovi za dovoz.
Ďalej by som chcel poďakovať za výkopové prace pánovi Ladislavovi Bukovčíkovi, ako aj bagristovi Milošovi Krivoklátskemu. Ďakujem Mirkovi Havkovi a ďalším, ktorí mu pomáhali pri inštalovaní nábytku do sakristie. Na záver by som chcel poďakovať všetkým brigádnikom, ktorí pomáhali počas tohto týždňa pri ostatných prácach.
Najviac ma teší, že sme konečne odvodnili pivnicu pod farou a spolu s týmto odvodnením sa urobila aj nová kanalizácia septika. Za odvodnenie a kanalizáciu chcem poďakovať Kamilovi Babačovi. V tomto týždni s prácami budeme pokračovať a to úpravou terénu prednej časti pred pastoračným centrom a farou, tiež rekonštrukciou pivnice a pevného schodiska a vybudovaním pevného schodiska. Ak sa nám podarí dotiahnuť projekt s cementom, tak určite už v tomto týždni by sme začali stavať kaplnku Božského srdca Ježišovho.

Oltáriky na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi budú tak, ako býva zvykom na tradičných miestach v Zubáku. Je to prikázaný sviatok, ktorý nás viaže účasťou na sv. omši.

Dnes je zbierka na kúrenie do farského kostola a na nábytok do sakristie v Hornej Breznici.

V piatok bude detská sv. omša o 18.30 a detské stretko o 16.30. Pozývame všetky deti a animátorov.
Po detskej sv. omši bude mládežnícke stretnutie. Stretko bude pozostávať z prednášky pre mladých, následného zdieľania v skupinkách, adorácie a spoločného stretnutia na fare do 21.00h. Potom zaveziem mladých domov. Pozvaní sú všetci mladí, nielen animátori. Vopred ďakujem za účasť.

Petícia za vyhlásenie referenda o ochrane rodiny, ktoré sa týka usporiadania manželstva, výchovy detí a vyučovania na školách, stále trvá. Petičné hárky sa nachádzajú na stolíkoch v zadnej časti kostola, kde môžete petíciu podporiť.

Cez leto sa uskutoční tábor pre naše deti. Tábor bude v Novej Dubnici v saleziánskom centre v dátume od 28. júla do 1. augusta 2014. Cena tábora na dieťa je 30 €. Prihlásiť sa môžete v sakristiách kostolov alebo u Jožky Jánoškovej. Prihlásiť sa môžete do konca júna. Ďakujem za pochopenie. Taktiež bohoslovci organizujú tábor len pre miništrantov od 13. do 19. júla. Cena tábora je 30 €.