Oznamy

Nedeľa zoslania Ducha Svätého "A" (8.6.2014)

Nedeľa zoslania Ducha Svätého "A" (8.6.2014)

Liturgický kalendár

Pondelok – Svätodušný pondelok
StredaSv. Barnabáša, apoštola
PiatokSv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi
Budúca nedeľa je Jedenásta nedeľa v cezročnom období - Najsvätejšej Trojice

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
9.6.2014 Pondelok 7:00  
10.6.2014 Utorok 18:30  
11.6.2014 Streda 18:30 17:30
12.6.2014 Štvrtok 7:00  
13.6.2014 Piatok 18:30 17:30
14.6.2014 Sobota 18:30  
15.6.2014 Nedeľa 8:00 a 11:00 9:30

Úmysly

Zubák

Pondelok – † Rodina Vladislava a Kataríny Panenkovej
Utorok – za zdravie a Božiu pomoc Zuzany
Streda – † Rodina Kučková a Krajčová
Štvrtok
Piatok – † Jotef Fojtík a rodičia Hazalovi
Sobota – † za zdravie a Božiu pomoc duchovného otca
Nedeľa – † Matej, Júlia Balejovi a rodičia / † Štefan Gelo a rodičia

Rôzne

Veľmi pekne ďakujem za upratanie kostola skupine č.4 a prosím skupinu č.5.
Chcel by som poďakovať ženám, ktoré upratovali za milodar na kostol 65 €.
Celková suma na kúrenie je 2086.16 €.
Ďalej by som chcel poďakovať všetkým chlapom, ktorí brigádovali v tomto týždni pri stavbe.
Budúci týždeň bude zbierka na kúrenie do farského kostola a na nábytok do sakristie v Hornej Breznici.
Ďakujem za účasť na sv. spovedi.

V piatok bude detská sv. omša o 18:30 a detské stretko o 16:30. Pozývame všetky deti a animátorov. Po detskej sv. omši bude stretnutie animátorov na fare. Vopred ďakujem za účasť.

Petícia za vyhlásenie referenda o ochrane rodiny, ktoré sa týka usporiadania manželstva, výchovy detí a vyučovania na školách, stále trvá. Petičné hárky sa nachádzajú na stolíkoch v zadnej časti kostola, kde môžete petíciu podporiť.

Cez leto sa uskutoční tábor pre naše deti. Tábor bude v Novej Dubnici v saleziánskom centre v dátume od 28. júla do 1. augusta 2014. Cena tábora na dieťa je 30 €. Prihlásiť sa môžete v sakristiách kostolov alebo u Jožky Jánoškovej. Prihlásiť sa môžete do konca júna. Ďakujem za pochopenie.
Taktiež bohoslovci organizujú tábor len pre miništrantov od 13. do 19. júla. Cena tábora je 30 €.

Končí sa veľkonočné obdobie, od pondelka začína cezročné obdobie, kedy sa už modlíme Anjel Pána.

Od dnes sa zapisuje na sv. omše až do decembra. Ďakujem za pochopenie. Systém platenia zostáva nemenný, čiže sv. omšu môžete vyplatiť ako obetný dar pred, alebo po odslúženej sv. omši.