Oznamy

7. veľkonočná nedeľa "A" (1.6.2014)

7. veľkonočná nedeľa "A" (1.6.2014)

Liturgický kalendár

PondelokSv. Marcelína a Petra, mučeníkov
UtorokSv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov
ŠtvrtokSv. Bonifáca, biskupa a mučeníka
PiatokSv. Norberta, biskupa
Budúca nedeľa je Nedeľa zoslania Ducha svätého

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
2.6.2014 Pondelok 7:00  
3.6.2014 Utorok 18:30  
4.6.2014 Streda 17:30 18:30
5.6.2014 Štvrtok 7:00  
6.6.2014 Piatok 18:30 17:30
7.6.2014 Sobota 18:30  
8.6.2014 Nedeľa 8:00 a 11:00 9:30

Úmysly

Zubák

Pondelok – za zdravie a Božiu pomoc našej sestry
Utorok – † Eva a Pavol Bednár, Mária a Pavol Kubiš
Streda – † Ján a Rozália Bulková
Štvrtok – † Rudko Slabý
Piatok – † Ondrej, Anna Ježová, synovia a vnuci
Sobota – † Jozef a Amália Parohová
Nedeľa – † Pavol Korošik mladší / † Ladislav, Katarína Panenková a synovia

Rôzne

Veľmi pekne ďakujem za upratanie kostola skupine č. 3 a prosím skupinu č. 4.
Chcel by som poďakovať v tomto týždni všetkým ženám, ktoré upratovali centrum, a to v pondelok, ako aj v piatok.
Ďalej by som chcel poďakovať všetkým chlapom, ktorí brigádovali v tomto týždni, a to pri upratovaní centra a tiež pri stavbe.
Po slávnosti som prijal milodar na kostol 190€.
Celková suma na kúrenie je 2021.16 eur
Ďakujem za účasť na detských svätých omšiach deťom, ale aj rodičom. Zvlášť by som chcel poďakovať animátorom, ktorí si dôsledne pripravili na každý deň stretnutie.
Ďakujem aj všetkým rodičom prvoprijímajúcich detí, ktorí neodmietli pozvanie na štvrtkové agapé – posedenie. Týmto chcem poďakovať aj animátorom, ktorí ho pripravili a zariadili deťom aj večerný program. Toto stretnutie hodnotím ako veľmi pekné, nakoľko sme mohli spoločne zhodnotiť slávnosť prvého svätého prijímania.
V tomto týždni by som chcel poprosiť o brigádu čistenia matracov do centra, ktorá bude v pondelok o 16 h.
Chcel by som poprosiť, ak sa budú organizovať v tomto týždni brigády, ak sa bude dať chlapom, aby prišli.
Ďakujem firme LEDMA, ktorá dodala a nainštalovala svietidlo do sakristie v Hornej Breznici. Nábytok do sakristie je už vo výrobe. Kto by chcel podporiť nábytok v sakristii, môže tak učiniť.
Na záver by som chcel poďakovať pani Závadskej, reštaurátorke, ktorá v tomto týždni dodala sochy.

Petícia za vyhlásenie referenda o ochrane rodiny, ktoré sa týka usporiadania manželstva, výchovy detí a vyučovania na školách, stále trvá. Petičné hárky sa nachádzajú na stolíkoch v zadnej časti kostola, kde môžete petíciu podporiť.

Dnes je zbierka na katolícke masmédiá.

Spovedanie:
Horná Breznica - Streda – po sv. omši od 18:00 do 19:00 / Piatok – pred sv. omšou od 17:00
Zubák - Piatok - po večernej sv. omši od 18:00 do 19:00.
Počas spovedania bude vyložená Sviatosť oltárna.
V piatok bude v oboch kostoloch odprosujúca pobožnosť. V Hornej Breznici pred sv. omšou a vo farskom kostole po sv. omši.
Spovedať sa bude 20. min. pred každou sv. omšou.

Zaopatrovanie chorých bude v prvopiatkovom týždni v piatok ráno od 7:30. Najskôr navštívim chorých v Zubáku a potom okolo 9:30 v Hornej Breznici. Poprosil by som, ak máte starých a chorých doma, ktorí nevládzu prísť do kostola, aby ste ich povzbudili ku každomesačnej sv. spovedi. Nových môžete nahlásiť počas mesiaca v sakristiách kostolov.

Cez leto sa uskutoční tábor pre naše deti. Tábor bude v Novej Dubnici v saleziánskom centre v dátume od 28. júla do 1. augusta 2014. Cena tábora na dieťa je 30 €. Prihlásiť sa môžete v sakristiách kostolov alebo u Jožky Jánoškovej. Prihlásiť sa môžete do konca júna. Ďakujem za pochopenie.