Oznamy

6. veľkonočná nedeľa "A" (25.5.2014)

6. veľkonočná nedeľa "A" (25.5.2014)

Liturgický kalendár

Pondelok – Sv. Filip Neri, kňaz
Utorok – Sv. Augustín z Canterbury, biskup
ŠtvrtokNANEBOVSTÚPENIE PÁNA, slávnosť a prikázaný sviatok
Budúca nedeľa je siedma veľkonočná nedeľa

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
26.5.2014 Pondelok 18:30  
27.5.2014 Utorok 18:30  
28.5.2014 Streda 18:30  
29.5.2014 Štvrtok 18:30 17:30
30.5.2014 Piatok 18:30 17:30
31.5.2014 Sobota 18:30  
1.6.2014 Nedeľa 8:00 a 11:00 9:30

Úmysly

Zubák

Pondelok – za zdravie a Božiu pomoc rodiny Milana
Utorok – za zdravie a Božiu pomoc Anny Kuskovej
Streda – † Ján a Oľga Dedkovi
Štvrtok – † Ondrej Miščí a Rudolf Slabý
Piatok – † Jozef a Anna Jánoškovi
Sobota – za zdravie a Božiu pomoc Jozefa
Nedeľa – † Antónia a Miroslav Ježo / † František Bednár

Rôzne

Veľmi pekne ďakujem za upratanie kostola rodičom prvoprijímajúcich detí a prosím o upratovanie skupinu č. 2.
Veľmi pekne ďakujem za dnešnú slávnosť rodičom prvoprijímajúcich detí, ako aj všetkým, ktorí pomohli, a to hlavne za výzdobu kostola a okolia, prípravu celej slávnosti a jej samotnú organizáciu. Za toto všetko Vám úprimne z celého srdca Ďakujem.
Ďalej by som chcel poďakovať chlapom, ktorí brigádovali v tomto týždni a prosím o pomoc aj v nasledujúcich dňoch. Nakoľko som vyhlásil brigádu na upratovanie centra a v tomto týždni nikto neprišiel, prosím ženy, aby prišli v pondelok o 15:30 do pastoračného centra. Nech si so sebou zoberú vedro a handru.
Chcel by som poďakovať za minulotýždňovú zbierku, v Zubáku na kúrenie ste si vybrali 231,18€ a Horná Breznica vybrala na nábytok v sakristii 185,95€. Na kúrenie som prijal ďalej dar 300€ a 20€ a na nábytok v Breznici 50€. Takže celkovo na kúrenie je 3431,16€, z toho sme dali 1000€ na nábytok a 600€ na sochy, takže celková suma na kúrenie v kostole je 1831,16€. Teda v tomto týždni sme zaplatili 600€ za sochy, ktoré sú umiestnené na hlavnom oltári nad bohostánkom. Celková suma na nábytok činí 2034,22€. V tomto týždni všetky peniaze za nábytok boli vyplatené. Za všetky Vaše milodary ešte raz z úprimného srdca ďakujem.
Chcel by som Vás ešte poprosiť o modlitby, zvlášť v najbližšom období, nakoľko sme vypracovali niekoľko projektov, ktoré schvaľujú koncom mája a začiatkom júna. Oslovili sme niekoľko firiem a organizácii na Slovensku i v zahraničí a v tomto období zasadajú generálne a organizačné rady. Ak by ich postoj k našim projektom bol pozitívny, tak už budúci týždeň by mali navážať prvý materiál zvlášť na úpravu okolia a odvodnenie. Preto by som Vás prosil nielen o pomoc fyzickú, ale aj o pomoc duchovnú v modlitbách. Poprosím, aby sa v kostoloch vždy pred svätou omšou modlilo za obnovu nášho kostola a našich centier. Prípadne vyhradiť minimálne jeden deň, kedy by sa modlilo na tento úmysel.
Niektorí ste sa pýtali, či sa bude nakoniec realizovať výroba novej krížovej cesty vo farskom kostole. Financie, ktoré sa vybrali - 350€ už boli pripočítané k financiám na kúrenie, nakoľko som si nechal poradiť liturgistom a architektom, že krížovú cestu je potrebné riešiť až po realizácii projektu kúrenia a úpravy liturgického priestoru, preto tieto financie boli pripočítané k financiám na kúrenie v kostole.

Petícia za vyhlásenie referenda o ochrane rodiny, ktoré sa týka usporiadania manželstva, výchovy detí a vyučovania na školách, stále trvá. Petičné hárky sa nachádzajú na stolíkoch v zadnej časti kostola, kde môžete petíciu podporiť.

Tento týždeň bude vo farskom kostole „biely týždeň“ – celý týždeň budú prebiehať hodinu pred svätou omšou o 17:30 detské stretká a následne detské sväté omše. Srdečne sú pozvaní aj rodičia.

Vo štvrtok po večernej svätej omši bude v pastoračnom centre v Zubáku stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí. Sú pozvaní na malé občerstvenie - agapé a zhodnotenie slávnosti.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá.

Budúcu nedeľu 1. júna sa bude konať v areáli ZŠ s MŠ Deň detí o 13.30h. Pre deti je prichystaný bohatý program, v rámci ktorého budú i ukážky hasičského, záchranného a policajného zboru. Ste srdečne pozvaní, najmä teda deti

Keďže Balkán zasiahli povodne, ktoré boli jedny z najničivejších v histórií, Slovenská katolícka charita vyhlásila finančnú aj materiálnu zbierku na pomoc rodinám v Bosne a Hercegovine a v Srbsku. Informácie o tom, ako je možné zapojiť sa finančne, aké veci darovať a zoznam centier, ktoré materiálnu pomoc prijímajú, nájdete na internetovej stránke www.charita.sk