Oznamy

5. veľkonočná nedeľa "A" (18.5.2014)

5. veľkonočná nedeľa "A" (18.5.2014)

Liturgický kalendár

StredaSv. Krištof Magallanes, kňaz
ŠtvrtokSv. Rita z Kascie, rehoľníčka
Budúca nedeľa je šiesta veľkonočná nedeľa

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
19.5.2014 Pondelok 7:00  
20.5.2014 Utorok 17:30  
21.5.2014 Streda 17:30 16:30
22.5.2014 Štvrtok 7:00  
23.5.2014 Piatok 17:30 16:30
24.5.2014 Sobota 18:30  
25.5.2014 Nedeľa 10:00 8:00

Úmysly

Zubák

Pondelok – za zdravie a Božiu pomoc rodiny Jozefa
Utorok – † Mária Rábiková
Streda – † Alžbeta a Štefan Dávidovi
Štvrtok – † Štefan Cyprich
Piatok – † Richard a Melánia Slabí
Sobota – † Alžbeta a Michal Štefaňák
Nedeľa

Rôzne

Veľmi pekne ďakujem za upratovanie skupine č. 1 a prosím o upratovanie skupinu č. 2.
Pravdepodobne v tomto týždni budeme pokračovať s prácami, tak by som chcel poprosiť chlapov o pomoc.
Ďakujem mladým, ktorí prišli v piatok na mládežnícke stretnutie.

Petícia za vyhlásenie referenda o ochrane rodiny, ktoré sa týka usporiadania manželstva, výchovy detí a vyučovania na školách, stále trvá. Petičné hárky sa nachádzajú na stolíkoch v zadnej časti kostola, kde môžete petíciu podporiť.

Dnes je zbierka v Zubáku na kúrenie v kostole a v Hornej Breznici na nový nábytok do sakristie. Za tento nábytok sme zaplatili pred týždňom zálohu 1000 €, pravdepodobná suma je 3000 €. Chcel by som poďakovať modlitbovému spoločenstvu, ktoré darovalo na nábytok v Breznici 200 €, ktoré boli hneď vyplatené. Kto by chcel podporiť toto dielo, tak môže tak učiniť. Za akúkoľvek pomoc vyslovujem Pán Boh zaplať. Zbierka na seminár činila 83,22 €.

Nácvik detí na prvé sväté prijímanie bude po všetkých večerných omšiach v týždni, teda v utorok, stredu a piatok. Svätá spoveď prvoprijímajúcich detí, rodičov a ich najbližšej rodiny bude v sobotu od 10.30 do 11.00 vo farskom kostole. V sobotu po večernej svätej omši budú mať organizačné stretnutie miništranti ohľadne prvého svätého prijímania. Ďakujem vopred za ich účasť.