Oznamy

3. veľkonočná nedeľa "A" (4.5.2014)

3. veľkonočná nedeľa "A" (4.5.2014)

Liturgický kalendár

Pondelok: sv. Gianna Berettová-Mollová, matka rodiny
Utorok: sv. Katarína Sienská
Štvrtok: Sv. Jozef, robotník
Piatok: sv. Atanáz, biskup a učiteľ Cirkvi
Sobota: sv. Filip a Jakub, apoštoli
Budúca nedeľa je tretia veľkonočná nedeľa

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
5.5.2014 Pondelok    
6.5.2014 Utorok 8:00  
7.5.2014 Streda    
8.5.2014 Štvrtok    
9.5.2014 Piatok 19:00  
10.5.2014 Sobota    
11.5.2014 Nedeľa 11:00 10:30

Úmysly

Zubák

Utorok – † Jozef a Eva Kuviková
Piatok – † Rudolf a Františka Martišová
Nedeľa – † Cyril a Františka Martišová

Rôzne

Úprimne ďakujem za službu upratovania skupine č. 20 a prosím ďalšiu skupinu, aby v tomto týždni neupratovali kostol, nakoľko budú len dve sväté omše cez týždeň. Skôr by som uvítal, ak by sa niektoré skupiny alebo ženy dali do upratovania pastoračného centra a vyčistili miestnosti, ktoré sú už vybielené. Počas mojej neprítomnosti budú na fare moji rodičia, ktorí Vám centrum otvoria.
Chcel by som poďakovať všetkým brigádnikom, ktorí pomáhali pri stavbe v tomto týždni.
Ďakujem za finančný dar 300 € firme LEDMA, ktoré sú obetované na stavbu garáže, izolácie a odvodnenia. Skupina č. 20 venovala 25 € na kúrenie. Za nábytok do Breznice do sakristie som zaplatil 1000€ zálohu na materiál.
Ďakujem rodičom prvoprijímajúcich detí za účasť na stretnutí.
Počas mojej neprítomnosti v prípade zaopatrovania treba prísť na faru alebo telefonovať na farský úrad Lednica.
Chcel by som ešte poďakovať kňazom, ktorí ma zastupujú počas týždňa.

Aliancia za rodinu vyhlasuje petíciu prezidentovi SR za vyhlásenie referenda o ochrane rodiny, ktoré sa týka usporiadania manželstva, výchovy detí a vyučovania na školách. Petičné hárky sa nachádzajú na stolíkoch v zadnej časti kostola, kde môžete petíciu podporiť. Na vyhlásenie referenda je potrebných 350 000 podpisov, preto Vás prosíme o podporu tohto dobrého diela. Poprosím vyplniť hárky čitateľne a všetky dané údaje, aby boli platné – podpisujeme ešte počas nasledujúcich dvoch nedieľ. Pri hárkoch nájdete aj letáky o celej akcii. Ďakujeme.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na seminár.

Začína sa týždeň modlitieb za duchovné povolania.