Oznamy

2. veľkonočná nedeľa "A" (27.4.2014)

2. veľkonočná nedeľa - Nedeľa Božieho milosrdenstva "A" (27.4.2014)

Liturgický kalendár

Pondelok: sv. Gianna Berettová-Mollová, matka rodiny
Utorok: sv. Katarína Sienská
Štvrtok: Sv. Jozef, robotník
Piatok: sv. Atanáz, biskup a učiteľ Cirkvi
Sobota: sv. Filip a Jakub, apoštoli
Budúca nedeľa je tretia veľkonočná nedeľa

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
28.4.2014 Pondelok 18:30 17:30
29.4.2014 Utorok 7:00  
30.4.2014 Streda 17:30 18:30
1.5.2014 Štvrtok 7:00  
2.5.2014 Piatok 18:30 17:30
3.5.2014 Sobota 18:30 17:30
4.5.2014 Nedeľa 11:00 9:15

Úmysly

Zubák

Pondelok – za zdravie a Božiu pomoc rodiny Márie
Utorok – † Jozef a Eva Kuviková
Streda – † Matej a Antónia Podojová a rodičia
Štvrtok
Piatok – za ružencové spoločenstvo Emílie Bulkovej
Sobota – † František a Rozália Kováčová
Nedeľa – † Rudolf a Františka Martišová / † Štefan, Katarína a František Dzurko

Rôzne

Úprimne ďakujem za službu upratovania skupine č. 19 a prosím o upratovanie skupinu číslo 20.
Ďakujem deťom a animátorom za účasť na detskom stretku a detskej sv. omši.
Ďakujem rodičom prvoprijímajúcich detí za účasť na stretnutí.
Ďakujem bratom Krchňávkovým za bielenie v pastoračnom centre a zároveň mladým za upratovanie pastoračného centra.
V tomto týždni sme prijali dar od firmy Finalit, pána Jána Chovanca materiál na maľovanie a stierky, ďalej stavebný materiál od firmy HASTRA a dovoz železa od firmy BK-Steel. Taktiež ďakujem za cement ako sponzorský dar od cementárne Ladce. Ďalej ďakujem za vybavenie štrku pánovi Jánovi Janoškovi a bratom Babačovým za odvodnenie a betonárske práce. Ďakujem Ivanišovým z Breznice za bager a murárske práce, ako aj Tiborovi Mičkovi. Samozrejme veľká vďaka patrí aj všetkým chlapom, ktorí brigádovali, ktorí ručne izolovali stavbu a odvodňovali. Nedajú sa všetci vymenovať, mnohí prichádzali z nočných služieb a pracovali počas celého dňa. Ďakujem chlapom z Breznice, mladým chalanom, miništrantom a chlapom zo Zubáka. Ďakujem Mirovi Zuzíkovi za zbíjačku. V tomto týždni by sme mali nahrubo stavbu dokončiť, takže poprosím ešte o brigádnikov.
Čo sa týka financií, tak sme tento týždeň odoslali zbierku z Božieho hrobu 184,50 €. Prijali sme 50 € na kúrenie. Celková veľkonočná zbierka činila 296,14 €. Horná Breznica: 98,27 € a Zubák 197,27 €. Celková suma na kúrenie je 2879,98€, na nábytok do Breznice 98,27€, celkový odhad nábytku – cenu + prácu uvediem po návrate zo zahraničia. Peniaze, ktoré boli vybrané na potreby farnosti sa použijú na energie a opravu sôch. Ak na opravu sôch bude málo financií, tak potom ich doplatíme z prvomájovej zbierky. Za všetky milodary veľké Pán Boh zaplať.
Čo ma veľmi teší, tak stavba celej garáže nevyšla farnosť zatiaľ ani cent, všetko išlo zo sponzorských darov. Dnešným mesiacom sme zaplatili poslednú splátku za mikrofóny a k dnešnému dňu je stav na účte 1904,41 €. Ešte však máme jednu dlžobu, ktorú bude potrebné splatiť BU v Žiline - treba zaplatiť 5000 €, to je už dúfam posledná dlžoba, ktorú máme. Tú by sme začali splácať od mesiaca jún po 100€, čiže budeme ju splácať 4 roky a dva mesiace. Samozrejme, ak bude finančná situácia lepšia, splatíme ju skôr, toto je najhoršia možná alternatíva.

Budúci týždeň od 4. mája tu nebudem - budem odcestovaný na týždeň, čiže dve nedele tu nebudem, v prípade zaopatrovania sa prosím obráťte na pána farára z Lednice Patrika Sojčáka. Čo sa týka Hornej Breznice, tak tento týždeň sme zdvojili sv. omše, čiže úmysly budú odslúžené. Čo sa týka Zubáka, tak tí, ktorí majú úmysel, tak som ochotný ho odslúžiť v zahraničí, ak by s tým nesúhlasili, nech si prosím dohodnú ďalší možný termín s pánom kostolníkom. Sv. omše, ktoré by som odslúžil v zahraničí môžete zaplatiť po sv. omšiach dnes, prípadne cez týždeň. Všetkým tým, ktorí majú v tom týždni úmysel sa ospravedlňujem za danú situáciu.

Dnes sa končí veľkonočná oktáva. Dnešnú nedeľu za obvyklých podmienok môžete prijať úplné odpustky, nakoľko je nedeľa Božieho milosrdenstva (sv. spoveď, sv. prijímanie, čisté srdce)

Mariánsky mesiac – úcta k Panne Márii, povzbudzujem k modlitbe sv. ruženca.

Tento týždeň je prvopiatkový:
Spovedanie:
Horná Breznica - Streda – po sv. omši od 19.00 do 20.00
Piatok – pred sv. omšou od 17.00
Zubák – Piatok - po večernej sv. omši od 19.00 do 20.00.
Počas spovedania bude vyložená Sviatosť oltárna. V piatok bude v oboch kostoloch odprosujúca pobožnosť. V Hornej Breznici pred sv. omšou, vo farskom kostole po sv. omši. Spovedať sa bude 20. min. pred každou sv. omšou.

Zaopatrovanie chorých bude v prvopiatkovom týždni v piatok ráno od 7.30. Najskôr navštívim chorých v Zubáku a potom okolo 9.30 v Hornej Breznici. Poprosil by som, ak máte starých a chorých doma, ktorí nevládzu prísť do kostola, aby ste ich povzbudili ku každomesačnej sv. spovedi. Nových môžete nahlásiť počas mesiaca v sakristiách kostolov.

Aliancia za rodinu vyhlasuje petíciu prezidentovi SR za vyhlásenie referenda o ochrane rodiny, ktoré sa týka usporiadania manželstva, výchovy detí a vyučovania na školách. Petičné hárky sa nachádzajú na stolíkoch v zadnej časti kostola, kde môžete petíciu podporiť. Na vyhlásenie referenda je potrebných 350 000 podpisov, preto Vás prosíme o podporu tohto dobrého diela. Poprosím vyplniť hárky čitateľne a všetky dané údaje, aby boli platné – podpisujeme počas nasledujúcich troch nedieľ. Pri hárkoch nájdete aj letáky o celej akcii. Ďakujeme.