Oznamy

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania "A" (20.4.2014)

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania "A" (20.4.2014)

Liturgický kalendár

Od pondelka až do nedele sú dni veľkonočnej oktávy.
Budúca nedeľa je druhá veľkonočná nedeľa – nedeľa Božieho milosrdenstva

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
21.4.2014 Pondelok 8:00 9:30
22.4.2014 Utorok 18:30  
23.4.2014 Streda 18:30 17:30
24.4.2014 Štvrtok 7:00  
25.4.2014 Piatok 18:30 17:30
26.4.2014 Sobota 18:30  
27.4.2014 Nedeľa 8:00 a 11:00 9:30

Úmysly

Zubák

Pondelok – † Michal, Ján a Anna Kováčova
Utorok – † Matej a Júlia Balejová a rodičia
Streda – za zdravie a Božiu pomoc r. Martinkovej
Štvrtok - za zdravie a Božiu pomoc Jána
Piatok – za zdravie a Božiu pomoc r. Martinkovej
Sobota – † Eva a Anton Bednár
Nedeľa – † Helena a Katarína Bučková / † Rudolf Malo a rodičia

Rôzne

Úprimne ďakujem za službu upratovania skupine č. 18 a prosím o upratovanie skupinu číslo 19.
Chcel by som poďakovať skupinám 16, 17 , 18, 19, ktoré kúpili výzdobu do kostola a ešte podporili sumou 30 eur kúrenie v kostole.
Minulý týždeň bola zbierka, pri ktorej sa vyzbieralo 218,62 €. Celková suma na kúrenie je 2829,98 €. Za všetky Vaše milodary Vám úprimne zo srdca ďakujem.
Chcel by som poďakovať za účasť na sv. spovedi v tomto týždni.
Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili Veľkonočných slávnosti a zvlášť ďakujem tým, ktorí ich pomáhali zorganizovať: spevákom, organistom, kostolníkom, miništrantom, požiarnikom, lektorom, mimoriadnym rozdávateľom.
Ďakujem všetkým chlapom, ktorí v tomto týždni brigádovali. Chlapom z Breznice za šalovacie práce a všetkým chlapom za betónovanie. V tomto týždni by sme mali pokračovať s prácami, ak bude treba, dám vyhlásiť rozhlasom, veľmi Vás prosím o pomoc.

V nedeľu po rannej sv. omši v Zubáku a po rannej sv. omši v Hornej Breznici, mimoriadní rozdávatelia prinesú chorým sv. prijímanie.

Budúcu nedeľu pri ranných sv. omšiach za obvyklých podmienok môžete prijať úplné odpustky, nakoľko je nedeľa Božieho milosrdenstva (sv. spoveď, sv. prijímanie, čisté srdce).

Budúci týždeň po sobotnej večernej sv. omši bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich deti. Ak prídete aj s deťmi, tak bude o ne postarané. Budú s nimi animátori.

Pri všetkých sv. omšiach je veľkonočná zbierka, ktorá je obetovaná v Zubáku na potreby farnosti a rekonštrukciu sôch a v Hornej Breznici na nový nábytok do sakristie.

V piatok bude detská sv. omša o 18:30 a detské stretko o 16:30. Pozývame všetky deti.