Oznamy

Kvetná nedeľa "A" (13.4.2014)

Kvetná nedeľa "A" (13.4.2014)

Liturgický kalendár

Budúca nedeľa je Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania
ŠtvrtokZelený štvrtok Pánovej večere
PiatokVeľký piatok, slávenie utrpenia a smrti Pána
SobotaBiela sobota, Vigília Pánovho zmŕtvychvstania
Ostatné dni sú feriálne v pôstnom období. (Veľký týždeň)

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
14.4.2014 Pondelok 7:00  
15.4.2014 Utorok 18:30  
16.4.2014 Streda 18:30 17:30
17.4.2014 Štvrtok 18:30 16:30
18.4.2014 Piatok 17:00 15:00
19.4.2014 Sobota 18:30  
20.4.2014 Nedeľa 8:00 a 11:00 9:30

Úmysly

Zubák

Pondelok – † Rudolf a Anna Pavúčková
Utorok – † rodina Hurínková a Kamil
Streda – † Štefan, Amália Pavúčková a synovia
Štvrtok - † Rudolf Krchňavý
Piatok
Sobota – † rodičia Kanderkoví a Burmekoví
Nedeľa – † Miroslav Dávid mladší

Rôzne

Úprimne ďakujem za službu upratovania skupine č. 17 a prosím o upratovanie skupinu číslo 18.
V tomto týždni by som chcel poďakovať firmám BK Steel, ktorá nám zdarma aj s dopravou venovala železo a firme HASTRA, ktorá nám zadarmo aj s dopravou venovala materiál na garáž a na odvodnenie. Taktiež ďakujem aj za výkopové a zemné práce.
V tomto týždni budeme brigádovať, nakoľko všetky betonárske práce budeme robiť ručne, preto by som všetkých chlapov prosil o pomoc, samozrejme, podmienkou je dobré počasie.
Ďakujem ženám a škôlke za varenie a prichystanie obedov pri spovedi.
Zároveň by som chcel poďakovať všetkým, ktorí pristúpili ku sviatosti zmierenia.

Ak ste sa nestihli vyspovedať, tak môžete prijať svätú spoveď v Hornej Breznici v stredu od 16:45 do svätej omše a v Zubáku po svätej omši.

Na Zelený štvrtok bude po sv. omši meditácia a večeradlo s trpiacim Kristom po večernej sv. omši. Potom bude zložená Sviatosť. Sviatosť bude zložená o 20:15.

Na Veľký piatok sa bude konať krížová cesta v kostole, nakoľko obrady Veľkého piatku sa uskutočnia aj v Hornej Breznici. Krížová cesta vo farskom kostole bude pred obradmi o 16:30. Obrady Veľkého piatku v Zubáku budú o 17:00. Krížová cesta v Hornej Breznici bude o 14:30 a obrady Veľkého piatku budú o 15:00. Po večerných obradoch vo farskom kostole bude meditácia a večeradlo s trpiacim Kristom.
Na Veľký piatok je pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu.

Na Bielu sobotu vo farskom kostole v Zubáku bude od 8:00 vyložená Sviatosť oltárna. Sviatosť oltárna sa uschová o 18.00. V Hornej Breznici bude vyložená Sviatosť na Bielu sobotu o 8:30 a uschovanie Sviatosti oltárnej bude o 16:00.

Na budúcu nedeľu bude veľkonočná ofera, ktorá bude obetovaná na potreby farnosti. Taktiež bude aj zbierka pri Božom hrobe. Za všetky vaše milodary vopred vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať.

Bielou sobotou končíme pôstne obdobie.

Úplné odpustky vo Veľkonočnom trojdní
Úplné odpustky za zvyčajných podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca – a vylúčenie akejkoľvek záľuby aj v ľahkom hriechu) možno získať:
1. pri verejnej adorácii Najsvätejšej sviatosti na Zelený štvrtok recitovaním alebo spevom Tantum ergo;
2. za nábožnú účasť poklony kríža pri liturgickom slávení na Veľký piatok;
3. za obnovu krstných sľubov pri slávení Veľkonočnej vigílie.