Oznamy

4. pôstna nedeľa "A" (30.3.2014)

4. pôstna nedeľa "A" (30.3.2014)

Liturgický kalendár

Budúca nedeľa je 5. pôstna nedeľa

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
31.3.2014 Pondelok 7:00  
1.4.2014 Utorok 18:30  
2.4.2014 Streda 17:30 18:30
3.4.2014 Štvrtok 7:00  
4.4.2014 Piatok 18:30 17:30
5.4.2014 Sobota 18:30  
6.4.2014 Nedeľa 8:00 a 11:00 9:30

Úmysly

Zubák

Pondelok – za zdravie a Božiu pomoc Petra a Zuzany
Utorok – za zdravie a Božiu pomoc Emila Parohu
Streda – za zdravie a Božiu pomoc pre Milana
Štvrtok
Piatok – za zdravie a Božiu pomoc rodiny Michala
Sobota – † Mirka Balážová
Nedeľa – za zdravie a Božiu pomoc rodiny Martišovej / † Ján a Anna Jánošková a syn Jozef

Rôzne

Úprimne ďakujem za službu upratovania skupine č. 15 a prosím o upratovanie skupinu číslo 16.
Ďakujem za účasť na prednáške o škodoradosti.
Ďakujem animátorom za účasť na duchovnej obnove, ako aj rodičom za dôveru.
Ďakujem Radovi Bednárovi za zemné práce.

Krížové cesty:
Zubák – piatok pred sv. omšou nedeľa – po rannej sv. omši
Horná Breznica – piatok po sv. omši nedeľa – po sv. omši

Môžeme sa zapojiť do zberu obnoseného šatstva, ktorý organizuje nezisková organizácia Pomocný anjel. Termín odovzdania je 2. apríla, preto prosím, kto by chcel prispieť, nech prinesie veci na faru.

Spovedanie:
Horná BreznicaStreda – po sv. omši od 19:00 do 20:00 / Piatok – pred sv. omšou od 17:00
ZubákPiatok - po večernej sv. omši od 19:00 do 20:00.
Počas spovedania bude vyložená Sviatosť oltárna.
V piatok bude v oboch kostoloch odprosujúca pobožnosť. V Hornej Breznici pred sv. omšou, vo farskom kostole po sv. omši. V piatok pred sv. omšami sa pomodlíme krížovú cestu.
Spovedať sa bude 20. min. pred každou sv. omšou.

Zaopatrovanie chorých bude v prvopiatkovom týždni v piatok ráno od 7:30. Najskôr navštívim chorých v Zubáku a potom okolo 9:30 v Hornej Breznici. Poprosil by som, ak máte starých a chorých doma, ktorí nevládzu prísť do kostola, aby ste ich povzbudili ku každomesačnej sv. spovedi. Nových môžete nahlásiť počas mesiaca v sakristiách kostolov.