Oznamy

2. pôstna nedeľa "A" (16.3.2014)

2. pôstna nedeľa "A" (16.3.2014)

Liturgický kalendár

Streda: Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie
Budúca nedeľa je 3. pôstna nedeľa

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
17.3.2014 Pondelok 7:00  
18.3.2014 Utorok 17:30 16:30
19.3.2014 Streda 17:30 16:30
20.3.2014 Štvrtok    
21.3.2014 Piatok 17:30 16:30
22.3.2014 Sobota 17:30  
23.3.2014 Nedeľa 8:00 a 11:00 9:30

Úmysly

Zubák

Pondelok – † rodina Kanderková
Utorok – † Jozef Krchňávek a rodina
Streda – † Jozef Gabriš a rodičia
Piatok – † Helena a zosnulí členovia rodiny
Sobota – † Jozef, Amália a deti Štefinovi
Nedeľa – † rod. Vrabcová / † Amália, Štefan a Ján Kanderka

Rôzne

Úprimne ďakujem za službu upratovania skupine č. 13 a prosím o upratovanie skupinu číslo 14.
Zbierka na charitu bola 111,7 €, za milodary Pán Boh zaplať.
Veľmi pekne ďakujem Dušanovi Marmanovi, Miroslavovi Zuzíkovi a Kamilovi Babačovi a Ferdinandovi Jánoškovi za opravu a vyvarenie kotla, ktorý tiekol.
Zabudol som ešte poďakovať chlapom, ktorí nachystali drevo.
Ďakujem deťom a animátorom za účasť na krížovej ceste, detskom stretku i sv. omši.
Ďakujem za účasť na prednáške o závisti a taktiež za pozvanie na stretnutie dôchodcov.

V utorok bude miništrantské stretnutie po večernej sv. omši. Pozývam chlapcov na sv. omšu.

V sobotu po večernej sv. omši bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí.

V sobotu o 16.00 bude stretnutie členov občianskeho združenia Zubák. Členovia rady občianskeho združenia boli konzultovaní a odsúhlasení farskou radou. Občianske združenie má svoje stanovy a presnú špecifikáciu, aké úlohy má plniť vo farnosti. Jej meno a názov sú preto všeobecné, aby sme mohli osloviť aj organizácie, ktoré sa nevenujú čisto katolíckym organizáciám, ale aj štátnym, pretože naše centrum chce podporovať nielen cirkevné a charitatívne úlohy, ale chce napĺňať aj výchovu detí, športové podujatia, pomoc sociálne slabším vo farnosti, kultúrne podujatia a všeobecný rozvoj kultúrnych, mravných, ale i kresťanských hodnôt. Samozrejme, našou úlohou je najskôr vyčleniť prostriedky pre stavebnú činnosť, potom, keď budú obe centrá životaschopné a nebude treba do nich investovať ďalšie veľké prostriedky, budú sa tieto peniaze využívať na vyššie uvedené ciele. Ďalej si treba uvedomiť, že tieto ciele sa dajú naplniť len s úzkou spoluprácou s obecnými úradmi, poslancami a aktívnymi organizáciami v našej farnosti. Rada, ktorá bola vymenovaná sľubuje, že dané finančné prostriedky bude rozdeľovať podľa svojho vedomia a svedomia najlepšie ako vie, preto Vás prosím o ich dôveru a ak by mal niekto problém s niektorým z vybraných kandidátov, aby sme sa vyhli nedorozumeniam, tak je to potrebné konzultovať so mnou, či sú dôvody natoľko oprávnené, aby sme ho odvolali. Zároveň Vás prosím o spoluprácu s občianskym združením Zubák, nakoľko od budúceho roku, tí, ktorí ste pracujúci, môžete za určitých podmienok prispieť 2 %. Preto Vám to oznamujem už teraz, aby ste sa mohli budúci rok na to pripraviť. Dané tlačivá budú k dispozícii takto o rok.
Členovia:
Predseda: Mgr. Alena Pistovčáková, PhD.
Podpredseda: Mgr. Vladimír Tomáš PhD.
Hospodár: Miroslav Havko
Dozorná rada: Ing. Peter Kanderka
: Michal Brnák
: Mgr. Janka Bulková
: Kamil Babača

Druhé pôstne zamyslenie bude opäť v piatok po večernej sv. omši v kostole. Téma: Lenivosť. Katechéza nebude dlhá. Bude trvať ako vyučovacia hodina- asi 45 minút a po nej bude krátka modlitba. Po nej, kto bude chcieť, odveziem ho domov. Prípadne poprosím o pomoc ak máte dopravné prostriedky. Môžete prísť aj s deťmi, o ne sa postarajú animátori.

Krížové cesty:
Zubák - piatok pred sv. omšou nedeľa – po rannej sv. omši
Horná Breznica - piatok po sv. omši nedeľa – po sv. omši

V termíne 28. až 30. marca bude duchovná obnova pre našich animátorov v pastoračnom centre. Začíname večernou sv. omšou.

Dnes je zbierka na kúrenie vo farskom kostole.

Máme možnosť zapojiť sa do kampane 25. marec – Deň počatého dieťaťa, s hlavným mottom „Slovensko za život“. Symbolom je biela stužka, ako znak nevinnosti a bezbrannosti. Každý, kto si takúto stužku pripne na odev, dá najavo, že sa hlási k rešpektovaniu práva na život a ľudskej dôstojnosti. Výsledkom budú verejné zhromaždenia alebo pochody za život vo všetkých krajských mestách Slovenska (viac na www.25marec.sk ).