Oznamy

1. pôstna nedeľa "A" (9.3.2014)

1. pôstna nedeľa "A" (9.3.2014)

Liturgický kalendár

Budúca nedeľa je 2. pôstna nedeľa

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
10.3.2014 Pondelok 7:00  
11.3.2014 Utorok 7:00  
12.3.2014 Streda    
13.3.2014 Štvrtok    
14.3.2014 Piatok 17:30 16:30
15.3.2014 Sobota 17:30  
16.3.2014 Nedeľa 8:00 a 11:00 9:30

Úmysly

Zubák

Pondelok
Utorok – za zdravie a Božiu pomoc Jozefa Pavučeka
Piatok – † Viktor a Anna
Sobota – † Štefan, Jozef, Emil
Nedeľa – † František Haviar / † rodina Hamšíková

Rôzne

Úprimne ďakujem za službu upratovania skupine č. 12 a prosím o upratovanie skupinu číslo 13.
Ďakujem všetkým, ktorí pristúpili v tomto týždni ku Sviatosti zmierenia. Naozaj najkrajším gestom je začať tohtoročné pôstne obdobie s čistým srdcom. A tým, ktorí ešte neboli, tak tých pozývam v tomto týždni.
Ďakujem ženám, ktoré upratali faru.

V tomto týždni budem vyučovať vysokoškolákov, a preto v stredu a vo štvrtok sväté omše nebudú. Ďakujem za pochopenie.

V piatok bude detské stretko o 16:00. Poprosím deti, aby nezabudli prísť. Zároveň bude aj detská svätá omša a detská krížová cesta.

Začíname pôstne obdobie – obdobie pokánia. Aj v tomto období nás čakajú rôzne akcie a stretnutia. Zvlášť vás povzbudzujem k úprimnému vzťahu k Bohu, a to cestou pravidelného pôstu a zvlášť účasťou na liturgii – pravidelnou účasťou na svätých omšiach a svätej spovedi. Za klasických podmienok môžeme získať v pôstnom období úplné odpustky (sv. spoveď, Eucharistia, účasť na verejnej krížovej ceste, modlitba Dobrý a preláskavý Ježišu v piatok po sv. prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného). Prvé pôstne zamyslenie bude tento piatok po večernej sv. omši v pastoračnom centre. Téma: Závisť. Katechéza nebude dlhá. Bude trvať ako vyučovacia hodina- asi 45 minút a po nej bude krátka modlitba. Po nej, kto bude chcieť, odveziem ho domov. Prípadne poprosím o pomoc ak máte dopravné prostriedky. Môžete prísť aj s deťmi, o ne sa postarajú animátori.

Krížové cesty:
Zubák - piatok pred sv. omšou nedeľa – po rannej sv. omši
Horná Breznica - piatok po sv. omši nedeľa – po sv. omši
V nedeľu sa budú vo farskom kostole modliť krížovú cestu mamy.

V sobotu 15. marca si budeme voliť nového prezidenta, čo je veľmi dôležitá voľba pre slovenský národ, a preto sa organizujú mnohé duchovné akcie a modlitby. Aj my sa máme možnosť zapojiť v tomto pôstnom období a modliť sa za nového kandidáta. Pri východe z kostola sa môžete zapísať od 8. do 14. marca každá jedna rodina alebo viaceré rodiny modlitbou a pôstom za voľbu prezidenta.

Pôstna krabička pre Afriku 2014
Podporiť Charitu môžete okrem tradičnej jarnej zbierky aj formou Pôstnej krabičky pre Afriku, ktorou sa Slovenská katolícka charita snaží upozorniť na potrebu solidarity s deťmi postihnutými vírusom HIV a chorobou AIDS v africkej Ugande. Symbolom pomoci týmto chorým deťom je malá pôstna krabička, ktorú Charita distribuovala spolu s informáciami o svojej činnosti do viac ako 600 farností na celom Slovensku. Vďaka vašej štedrosti sa v minuloročnej kampani vyzbieralo viac ako 120 000 eur, ktoré SKCH použila na prevádzku sirotinca Nepoškvrneného Srdca Panny Márie a iné projekty na severe Ugandy. Dnes tak vďaka dobrodincom zo Slovenska pomáha viac ako 170 deťom.

Dnes je zbierka na charitu a budúci týždeň bude zbierka na kúrenie vo farskom kostole.