Oznamy

8. nedeľa v cezročnom období "A" (2.3.2014)

8. nedeľa v cezročnom období "A" (2.3.2014)

Liturgický kalendár

Utorok: Sv. Kazimíra
Streda: Popolcová stredaprísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu
Budúca nedeľa: Prvá pôstna nedeľa, rok A

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
3.3.2014 Pondelok 7:00  
4.3.2014 Utorok 16:30 17:30
5.3.2014 Streda 17:30 16:30
6.3.2014 Štvrtok 7:00  
7.3.2014 Piatok 17:30 16:30
8.3.2014 Sobota 17:30  
9.3.2014 Nedeľa 8:00 a 11:00 9:30

Úmysly

Zubák

Pondelok -
Utorok – za zdravie a Božiu pomoc rodiny Milana
Streda – † František a Rozália Kováčovi
Štvrtok – za zdravie a Božiu pomoc rodiny Jozefa
Piatok – † Ľudovít, Antónia a Jozef
Sobota – † Vavrín, Rozália a Katarína
Nedeľa – † Rudolf, Milan a Katarína Bednárovi a Pavol Hazala / † Jozef, Anna a Ján Wohlschlagerovi

Rôzne

Úprimne ďakujem za službu upratovania skupine č. 11 a prosím o upratovanie skupinu číslo 12. Skupina, ktorá upratovala obetovala na kostol 55 €. Celková suma na kúrenie v kostole je 2247,22 €.
Na budúcu nedeľu bude jarná zbierka na charitu.
V tomto týždni sme vyplatili reštaurátorské práce sôch – 800 €. Reštaurátorka si zoberie ďalšie dve sochy z hlavného oltára, ktoré boli poškodené, predbežná suma bude 600 €. Opravené sochy budú umiestnené na hlavnom oltári vedľa bohostánku, a preto prosím ženy, ktoré budú upratovať a ozdobovať kostol, aby na hlavný oltár už nedávali žiadne kvety. Nie je to tam vhodné a ani liturgicky to neobstojí. Miesto na kvety majú na dvoch malých stolíkoch pri oltári alebo pred obetným stolom. Poprosím, aby výzdoba bola primeraná. Naozaj stačí vpredu pred obetným stolom jedna centrálna kytica, prípadne na dvoch bočných stolíkoch primerane malé kytice. Ďalšia výzdoba sa neodporúča a nie je ani vhodná.
Ďakujem za pozvanie na fašiangy a všetkým tým, ktorí to organizovali, pretože každé stretnutie je predovšetkým darom pre človeka.

Začíname pôstne obdobie – obdobie pokánia, aj v tomto období nás čakajú rôzne akcie a stretnutia. Zvlášť vás povzbudzujem k úprimnému vzťahu k Bohu, a to cestou pravidelného pôstu a zvlášť účasti na liturgii – pravidelnej účasti na svätých omšiach a svätej spovedi. Za klasických podmienok môžeme získať v pôstnom období úplné odpustky (sv. spoveď, Eucharistia, účasť na verejnej krížovej ceste, modlitba Dobrý a preláskavý Ježišu v piatok po sv. prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného). Prvé pôstne zamyslenie bude o dva týždne v piatok po večernej sv. omši v pastoračnom centre. Témou bude - Závisť. Vyhlasujem to preto dopredu, aby ste mohli prísť v čo najväčšom počte. Katechéza nebude dlhá. Bude trvať ako vyučovacia hodina asi 45 minút a po nej bude krátka modlitba. Po nej, kto bude chcieť, odveziem ho domov. Prípadne poprosím o pomoc ak máte dopravné prostriedky. Môžete prísť aj s deťmi, o ne sa postarajú animátori.

Spovedanie:
Utorok – Zubák – pred sv. omšou / Horná Breznica – po sv. omši od 18:00 do 19:00
Piatok – Horná Breznica – pred sv. omšou od 16:00 / Zubák – po večernej sv. omši od 18:00 do 19:00.
Počas spovedania bude vyložená sviatosť oltárna.
Spovedať sa bude 20. min. pred každou sv. omšou.

Na prvý piatok v mesiaci bude v obidvoch kostoloch odprosujúca pobožnosť. V Hornej Breznici pred sv. omšou, vo farskom kostole po sv. omši.

Zaopatrovanie chorých bude v prvopiatkovom týždni v piatok ráno od 8:00. Najskôr navštívim chorých v Zubáku a potom okolo 9:00 v Hornej Breznici. Poprosil by som ak máte starých a chorých doma, ktorí nevládzu prísť do kostola, povzbudiť ich ku každomesačnej sv. spovedi. Nových môžete nahlásiť počas mesiaca v sakristiách kostolov.

Krížové cesty: Zubák - piatok pred sv. omšou nedeľa – po rannej sv. omši / Horná Breznica - piatok po sv. omši nedeľa – po sv. omši