Oznamy

Druhá nedeľa po narodení Pána "A" (5.1.2014)

Druhá nedeľa po narodení Pána"A" (5.1.2014)

Liturgický kalendár

Pondelok: Zjavenie Pána, prikázaný sviatok
Budúca nedeľa: Tretia nedeľa po narodení Pána – Krst Krista Pána

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
6.1.2014 Pondelok 8:00 a 11:00 9:30
7.1.2014 Utorok 7:00  
8.1.2014 Streda 17:30 16:30
9.1.2014 Štvrtok 7:00  
10.1.2014 Piatok 17:30 16:30
11.1.2014 Sobota 17:30  
12.1.2014 Nedeľa 8:00 a 11:00 9:30

Úmysly

Zubák

Pondelok –† Emil Krchňavý
Utorok – † Rudolf a Agnesa Parohová
Streda – za zdravie a Božiu pomoc rodiny Dávidovej
Štvrtok
Piatok – za zdravie a Božiu pomoc rodiny Zuzíkovej a rodiny Martina Slabého
Sobota – † Martin, Zuzana, Anna Parohová
Nedeľa – † Amália, Júlia, František Ježo / † Oľga Kontišová

Rôzne

Úprimne ďakujem za službu upratovania skupine č. 2, 3 a prosím o upratovanie skupinu číslo 4. Ďakujem im za upratanie kostola i centra a za milodar na kostol 55 €.
Ďakujem za milodary. V tomto týždni som prijal zo zbierok na Nový rok 295,67 €. Táto zbierka je obetovaná na rekonštrukciu sôch.
Spolu s mládežou sme v piatok navštívili 28 chorých našej farnosti. Mladí im odovzdali darček, zaspievali a zakoledovali. Za ich snahu a prejav spolupatričnosti im ďakujem a vyprosujem veľa Božích milostí.
Veľmi pekne ďakujem animátorom aj za ich dar pre farnosť. Chorí im darovali spolu 95 eur a táto suma bola obetovaná na kúrenie do farského kostola. Celkovo sa vybralo na kúrenie 1310,98 €.
Ďakujem za štedrosť počas vianočných sviatkov.
Ďakujem mimoriadnym rozdávateľom za prinesenie sv. prijímania chorým.
Ďakujem za mnohé novoročné priania. Ďakujem za dar 800 € od Miroslava Barka a Petra Slabého, ktorý bude obetovaný na dvere sakristie do kostola v Hornej Breznici.

Pondelok o 14.00 bude jasličkovú pobožnosť v Hornej Breznici a o 16.00 vo farskom kostole v Zubáku.

Na sviatok Zjavenia Pána bude zbierka obetovaná na kúrenie v kostole. Za Vašu štedrosť vopred ďakujem.

Môžete si dať zapísať úmysly sv. omší až do 1. júla.

Prvé sv. prijímanie bude v tomto roku 25. mája 2014.

V stredu pri sv. omšiach môžete prijať sviatosť pomazania chorých. Zvlášť tí, ktorí ste chorí alebo starší.

Obecný úrad v Zubáku v spolupráci s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Považskej Bystrici pozýva všetkých občanov na prednášku zameranú na bezpečnosť v cestnej premávke z dôvodu novely zákona, podľa ktorej musia nosiť chodci a cyklisti mimo obce, ale aj v obci za zníženej viditeľnosti reflexné prvky. Prednáška sa uskutoční dňa 09.01.2014 o 15:45 hod. v Kultúrnom dome v Zubáku.

Požehnanie domov Horná Breznica – nedeľa a Zubák – počas týždňa večer a sobota. Zapísať sa v sakristiách kostolov.