Oznamy

Sviatok Svätej rodiny "A" (29.12.2013)

Sviatok Svätej rodiny "A" (29.12.2013)

Liturgický kalendár

Pondelok: Šiesty deň v oktáve narodenia Pána
Utorok: Siedmy deň v oktáve narodenia Pána, Sv. Silvestra I., pápeža
Streda: Oktáva narodenia Pána, Slávnosť Panny Márie Bohorodičky, slávnosť
Štvrtok: Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianského, biskupov a učiteľov Cirkvi
Piatok: Najsvätejšieho mena Ježiš
Budúca nedeľa: Druhá nedeľa po narodení Pána

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
30.12.2013 Pondelok 7:00  
31.12.2013 Utorok 17:00 15:30
1.1.2014 Streda 8:00 a 11:00 9:30
2.1.2014 Štvrtok 7:.00  
3.1.2014 Piatok 17:30 16:30
4.1.2014 Sobota 17:30  
5.1.2014 Nedeľa 8:00 a 11:00 9:30

Úmysly

Zubák

Pondelok – † Rudolf, Milan, Katarína Bednárová
Utorok
Streda – † František Paroha
Štvrtok – Za zdravie a Božiu pomoc rodiny Jozefa
Piatok – † František Ondricha
Sobota – † Milan a Anna Kanderková
Nedeľa – † Štefan Cyprich

Rôzne

Úprimne ďakujem za službu upratovania skupine č. 2 a prosím o upratovanie skupinu číslo 3. Ďakujem im za upratanie kostola aj centra a milodar na kostol 70 €.
Ďakujem za milodary, v tomto týždni som prijal zo zbierok na Božie narodenie 358,20 € a na sviatok sv. Štefana 167,11 €. Obidve zbierky sú obetované na kúrenie v kostole. Celkovo sa vybralo na kúrenie 1220,98 €.
Ďakujem za štedrosť počas vianočných sviatkov.
Ďakujem za účasť na prednáške.
Taktiež ďakujem rodičom aj deťom za účasť na rorátoch, ako aj na detskom stretku.
Ďakujem za koledovanie deťom z Hornej Breznice a tiež zo Zubáka. Spolu sa vybralo 1174,95 €.
Ďakujem za vaše prijatie a finančné milodary pre najbiednejších.
Ďakujem mimoriadnym rozdávateľom za prinesenie sv. prijímania chorým.
Taktiež ďakujem aj za dnešnú slávnosť Božej rodiny, za obnovenie manželských sľubov.

Pondelok o 15.00 bude nácvik detí na jasličkovú pobožnosť. Účasť detí je nutná.

Od dnešného dňa sa zapisujú úmysly sv. omší až do 1. júla.

Dnes pri všetkých sv. omšiach bude zbierka na kúrenie v kostole. Vopred ďakujem za Vašu štedrosť. Zbierka na Nový rok bude obetovaná na reštaurátorské práce.

Na Silvestra bude trošku dlhšia sv. omša, nakoľko bude spojená s ďakovnou pobožnosťou a štatistikou matriky a finančného stavu. Kto si chce vypočuť štatistiky, tak budú iba na Silvestra. Na Nový rok ich už čítať nebudem, prípadne, kto má záujem, môže sa presvedčiť osobne na farskom úrade vo finančnom denníku. Ďakujem za pochopenie.

Spovedanie: Horná Breznica - Piatok – pred sv. omšou od 15.45
Zubák – Piatok - po večernej sv. omši od 18.00 do 19.00.
Počas spovedania bude vyložená Sviatosť oltárna.

V piatok bude v oboch kostoloch odprosujúca pobožnosť. V Hornej Breznici pred sv. omšou, vo farskom kostole po sv. omši. Krížová cesta bude v piatok pred sv. omšou.

Zaopatrovanie chorých bude v prvopiatkovom týždni v piatok ráno od 7:30. Najskôr navštívim chorých v Zubáku a potom okolo 10:00 v Hornej Breznici. Poprosil by som, ak máte starých a chorých doma, ktorí nevládzu prísť do kostola, aby ste ich povzbudili ku každomesačnej sv. spovedi. Nových môžete nahlásiť počas mesiaca v sakristiách kostolov. Teraz navštívim chorých spolu s mladými, ktorí Vám zakoledujú a odovzdajú darčeky, zároveň chorých vyspovedám a udelím im sviatosť pomazania chorých. Pre ostatných sviatosť pomazania chorých udelím ďalší týždeň pri sv. omši.