Oznamy

Štvrtá adventná nedeľa "A" (22.12.2013)

Štvrtá adventná nedeľa "A" (22.12.2013)

Liturgický kalendár

Utorok: Štedrý deň, končí sa adventné obdobie a začína vianočné obdobie
Streda: Narodenie Pána, prikázaný sviatok
Štvrtok: sv. Štefana, prvého mučeníka, sviatok
Piatok: sv. Jána, apoštola a evanjelistu, sviatok
Sobota: Svätých neviniatok, mučeníkov, sviatok
Budúca nedeľa: Prvá nedeľa po narodení Pána – Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
23.12.2013 Pondelok 17:30  
24.12.2013 Utorok 7:00 / 24:00 22:30
25.12.2013 Streda 8.00 / 11.00 9:30
26.12.2013 Štvrtok 8.00 / 11.00 9:30
27.12.2013 Piatok 17:30 16:30
28.12.2013 Sobota 7:00  
29.12.2013 Nedeľa 8:00 a 11:00 9:30

Úmysly

Zubák

Pondelok – † Adam, Jozef a Mária Belicová
Utorok – Peter Slabý
Streda – † Matej a Júlia Balejová
Štvrtok – † Štefan Zuzík / † Štefan, Ján a Amália Kanderková
Piatok – Štefan Kanderka, rodičia a rod. Kočíncová
Sobota – za zdravie a Božiu pomoc rodiny Milana a r. Velikej
Nedeľa – † Martin Slabý / † Alžbeta a Ján Krchňávek

Rôzne

Úprimne ďakujem za službu upratovania skupine č. 1 a prosím o upratovanie skupinu číslo 2.
Taktiež ďakujem za vyzdobenie kostola a fary a veľké ďakujem vyslovujem ženám za upratovanie fary.
Ďalej ďakujem za milodary, v tomto týždni som prijal 100 a 200 eur na kúrenie v kostole.
Ďakujem klubu dôchodcov, folkloristom a deťom za organizáciu a príspevok vianočného koncertu, ktorý bol veľmi peknou duchovnou akciou. Vybralo sa 78,20 €, i za tento milodar veľmi pekne ďakujem.
Ďakujem všetkým za účasť na svätej spovedi a taktiež za obed pre kňazov.

Ďakujem deťom i rodičom za každodenné chodenie do kostola v tomto týždni na rorátne sv. omše (aj za celý advent). Rorátne sv. omše pokračujú aj v pondelok a utorok. Vyhodnotenie rorátnych sv. omší bude v piatok na detskej sv. omši, preto by som chcel poprosiť deti, aby si doniesli adventné kalendáre. Podľa počtu obrázkov ich budeme odmeňovať. Pred sv. omšou bude detské stretko o 16:00 hod. Poprosím o účasť na stretku aj deti, ktoré majú záujem o koledovanie a tiež deti, ktoré nacvičujú jasličkovú pobožnosť.

Koledovanie detí bude v tomto roku v sobotu 28. decembra od 11.00. Pôjdu dve skupiny, jedna z horného a druhá z dolného konca. Rodiny, ktoré majú záujem o koledovanie, si pripevnia stužku na bránu alebo na plot, pretože ja bránu nemám :-)
Stužky si môžete zobrať pod chórom, prípadne použiť svoju.

Spovedanie – v pondelok 23. decembra v Zubáku a Hornej Breznici po sv. omšiach, pokiaľ sa nevyspovedá.

Na sviatok Božieho narodenia budú rozdávať sv. prijímanie chorým mimoriadni rozdávatelia. V Zubáku po 1. sv. omši a v Breznici po sv. omši. Prosím, aby ste si prichystali krížik, sviečku a malú misku s čistou vodou. Mimoriadnym rozdávateľom za ich službu veľmi pekne ďakujem.

V piatok po večernej detskej sv. omši bude v Zubáku v pastoračnom centre prednáška pre dospelých a mládež na tému: Ako riešiť situáciu, ak ma niekto nemá rád? Skúsim nielen hovoriť o tejto téme, ale aj odpovedať na Vaše otázky.

Na sviatok Božieho narodenia, na sviatok sv. Štefana a na budúcu nedeľu Sv. rodiny budú výročné zbierky. Vopred ďakujem za Vašu štedrosť.

Betlehemské svetlo prinesú do Hornej Breznice a Zubáka skauti medzi 11.30 a 12.00 v utorok na Štedrý deň. Budete si ho môcť vziať počas dňa v predsieni kostolov.

Chlapi, muži a manželia, nezabudnite si na sviatok Svätej rodiny priniesť nejakú kvetinku alebo ružičku, lebo pri všetkých svätých omšiach si budete obnovovať manželské sľuby. Verím, že prežijete krásny duchovný zážitok.