Oznamy

Prvá adventná nedeľa "A" (1.12.2013)

Prvá adventná nedeľa "A" (1.12.2013)

Liturgický kalendár

Utorok: Sv. Františka Xaverského, kňaza
Streda: Sv. Jána Damascénskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi
Piatok: Sv. Mikuláša, biskupa
Sobota: Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi
Budúca nedeľa: Druhá adventná nedeľa, rok A

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
2.12.2013 Pondelok 7:00  
3.12.2013 Utorok 17:30  
4.12.2013 Streda 16:30 17:30
5.12.2013 Štvrtok 7:00 a 15:00  
6.12.2013 Piatok 17:30 16:30
7.12.2013 Sobota 17:30  
8.12.2013 Nedeľa 8:00 a 11:00 9:30

Úmysly

Zubák

Pondelok –† Ján Kontiš, Mária a Štefan
Utorok – za zdravie a Božiu pomoc rodiny Milana
Streda – za zdravie a Božiu pomoc rodiny Petra Zuzíka
Štvrtok – † Rudolf, Katarína a Milan Bednár
Piatok – za ružencové spoločenstvo Emílie Bulkovej
Sobota – † Ján Valko a syn Ján
Nedeľa – † rodina Antona Babaču / † rodina Milana Mikulu

Rôzne

Úprimne ďakujem za službu upratovania skupine č. 18, obetovali na kostol 20 € a prosím o upratovanie skupinu číslo 19.
Ďakujem za brigádu v tomto týždni.
Zvlášť ďakujem pánovi Viktorovi Michútovi za murárske práce.
Na krížovú cestu som prijal milodar 100 € a na kúrenie 50 €.

Budúci týždeň je zbierka na kúrenie vo farskom kostole.

V stredu je duchovná obnova pre šiestakov a vo štvrtok bude duchovná obnova piatakov.

Spovedanie:
Horná Breznica – Streda – po sv. omši od 18.00 do 19.00 / Piatok – pred sv. omšou od 16.00
Zubák – Piatok – po večernej sv. omši od 18.00 do 19.00.
Počas spovedania bude vyložená Sviatosť oltárna.
V piatok bude v oboch kostoloch odprosujúca pobožnosť. V Hornej Breznici pred sv. omšou, vo farskom kostole po sv. omši. Krížová cesta bude v piatok pred sv. omšou.

Spovedať sa bude 20. minút pred každou sv. omšou.

Zaopatrovanie chorých bude v prvopiatkovom týždni v piatok ráno od 7.30. Najskôr navštívim chorých v Zubáku a potom okolo 9.30 v Hornej Breznici. Poprosil by som, ak máte starých a chorých doma, ktorí nevládzu prísť do kostola, aby ste ich povzbudili ku každomesačnej sv. spovedi. Nových môžete nahlásiť počas mesiaca v sakristiách kostolov. Teraz spovedám chorých aj ku sviatkom.

Začíname adventné obdobie a počas celého adventu budú detské sv. omše. Od zajtra už môžu zbierať nálepky a zobrať si adventný kalendár, do ktorého budú vkladať tieto nálepky. Povzbudzujem rodičov, starých rodičov a hlavne deti k účasti. Potom ich budú čakať odmeny, po uplynutí adventu.

Vo farskom kostole sa 15.12. o 15.30 uskutoční Vianočný koncert. Vystupovať bude skupina Radosť, Rožňovec, Harmónia a zbor z Dubnice.

Deti pozývame na sv. omšu vo štvrtok o 15.00, ktorá v spolupráci s obcou Zubák bude začiatkom Mikulášskeho popoludnia. Po sv. omši bude v pastoračnom centre diskotéka a rozdávanie darčekov.