Oznamy

Nedeľa Krista Kráľa - 34. nedeľa v období cez rok "C" (24.11.2013)

Nedeľa Krista Kráľa - 34. nedeľa v období cez rok "C" (24.11.2013)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Katarína Alexandrijská, panna a mučenica
Sobota: Sv. Ondreja, apoštola
Budúca nedeľa: Prvá adventná nedeľa, rok A

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
25.11.2013 Pondelok    
26.11.2013 Utorok 17:30  
27.11.2013 Streda 17:30 16:30
28.11.2013 Štvrtok 7:30  
29.11.2013 Piatok 17:30 16:30
30.11.2013 Sobota 17:30  
1.12.2013 Nedeľa 8:00 a 11:00 9:30

Úmysly

Zubák

Utorok – za zdravie a Božiu pomoc rodiny Gabrišovej a Slýžkovej
Streda – za zdravie a Božiu pomoc rodiny Dávidovej a Pagáčovej
Štvrtok – † Jozef Gabriš
Piatok – † Pavol a Katarína, synovia Burmekovi
Sobota – † Miroslav Dávid a syn Mirko
Nedeľa – † Jozef a Marta Chalanová / † Štefan Cyprich

Rôzne

Úprimne ďakujem za službu upratovania skupine č. 17, obetovali na kostol 25 eur a prosím o upratovanie skupinu číslo 18. V tomto týždni ďakujem Miroslavovi Havkovi za dokončenie nábytkov na fare. Ďakujem zboru pri piatkovej sv. omši za spev a ďakujem tým, ktorí pripravili pre nich malé občerstvenie. Ďakujem chlapom za osadenie posledného okna, tým sa rekonštrukcia okien v kostole dokončila. Ďakujem za zabezpečenie jedla a varenia pri duchovnej obnove, taktiež aj animátorom za účasť. Ďakujem farskej rade za účasť. Čo sa týka najbližších financií farská rada rozhodla, že všetky najbližšie financie pôjdu na podlahové kúrenie vo farskom kostole. Kto by však chcel si kúpiť individuálne na úmysel rekonštrukcie krížovej cesty tak môže.

Dnes je jesenná zbierka na charitu.

Milí rodičia, nakoľko bola v rekonštrukcii kancelária a bol disfunkčný počítač i tlačiareň, tak by som prosil všetkých, ktorí krstili od 1. júla až doteraz, aby prišli na farský úrad, kedykoľvek po telefonickom dohovore podpísať žiadosť o nahlásení krstu a pokrstení dieťaťa. Je to nutné a potrebné, aby sme skompletizovali tohtoročnú matriku.

Dnes bude celofarská poklona v obidvoch kostoloch. Poprosím, aby ste sa napísali kedy sa prídete pokloniť Bohu. Môžete prísť ako rodina, či samostatne sa pomodliť. Zároveň môžete získať úplné odpustky. Vyloženie sviatosti v Zubáku bude po sv. omši o 11.00 do 17.00. a v Hornej Breznici po sv. omši 9.30 až do 16.00. Rozpis bude na stolíku pri východe z kostola.

V stredu je duchovná obnova pre ôsmakov.

Pri všetkých nedeľných sv. omšiach budeme požehnávať adventné vence.