Oznamy

33. nedeľa v období cez rok "C" (17.11.2013)

33. nedeľa v období cez rok "C" (17.11.2013)

Liturgický kalendár

Štvrtok: Obetovanie Panny Márie
Piatok: Sv. Cecílie, panny a mučenice
Sobota: Sv. Klementa I., pápeža a mučeníka
Budúca nedeľa: Tridsiata štvrtá nedeľa v období cez rok C – Slávnosť Krista Kráľa

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
18.11.2013 Pondelok    
19.11.2013 Utorok    
20.11.2013 Streda    
21.11.2013 Štvrtok 17:30 16:30
22.11.2013 Piatok 17:30 16:30
23.11.2013 Sobota 17:30  
24.11.2013 Nedeľa 8:00 a 11:00 9:30

Úmysly

Zubák

Piatok – Ondrej, Alžbeta a synovia Jančí
Sobota – za zdravie a Božiu pomoc Jána
Nedeľa – † František, Mária a Miroslav Bednár / Martin a Alojzia Babača – 50. výročie sobáša

Rôzne

Úprimne ďakujem za službu upratovania skupine č. 16, obetovali na kostol 25 eur a prosím o upratovanie skupinu číslo 17. Ďakujem chlapom za pomoc pri betónovaní vchodu do fary, za šalovacie práce Jozefovi Karasovi a jeho rodine. Ďakujem všetkým, ktorí pomáhali pri rôznych prácach. Ďakujem ženám za upratovanie fary. Ďakujem Miroslavovi Havkovi za vypracovanie nábytkov – farskej knižnice, dverí, stolov a ostatného príslušenstva. Minulý týždeň bola zbierka na okná v kostole – 356,14 €. Spolu na okná sa vyzbieralo 8517,14 €. Okná máme teda vyplatené. Za vitráže som doplatil 468 €. Spolu nás stáli okná, rámy a vitráže 8968 €. V tomto týždni som objednal novú krížovú cestu, ktorá bude stáť 1400 €. Za každé zastavenie 100 €. Kto by chcel prispieť na tento úmysel tak môže. Rámy zostávajú, aj keď nie sú pamiatkové, predsa majú istú historickú hodnotu a nakoľko sú zožraté červotočmi, tak som sa rozhodol ich dať zreštaurovať. Reštaurátorské práce budú okolo 600 €. Taktiež som dal zreštaurovať sochy dvoch anjelov, ktoré boli kedysi na oltári. Po týchto reštaurátorských prácach sa vrátia na to isté miesto. Postupne dám zrekonštruovať aj dvoch malých anjelov na oltári. Celá táto práca bude postupne vyčíslená. Všetky najbližšie zbierky a financie budú obetované na tento úmysel. Po farskej rade Vám oznámim ako sa bude riešiť otázka kúrenia vo farskom kostole.

V sobotu večer bude farská rada po sv. omši. Na sv. omšu sú všetci srdečne pozvaní. Vo farskej rade prichádza ku prvej zmene. Odchádzajú Jozef Červený a Michal Brnák. Za ich odhodlanosť a chuť pomôcť, i za všetky obety za dlhé roky vo farskej rade im dobrotivý Boh určite odmení. Veľmi im ďakujem za všetko, čo urobili pre Cirkev a našu farnosť. Noví členovia sú Michal Brnák mladší a Peter Brňák. V Zubáku bez zmien, okrem nového člena Miroslava Zuzíka. Poprosím nových aj starých členov, aby sa zúčastnili sobotnej farskej rady.

Na budúcu nedeľu je jesenná zbierka na charitu.

Môžete si zakúpiť časopisy Posol a Žilinská diecéza. Zároveň si môžete časopis Posol objednať na budúci rok. Pod chórom na stole si môžete rozobrať časopis Dobrá novina- bezplatne.

Milí rodičia, nakoľko bola v rekonštrukcii kancelária a bol disfunkčný počítač i tlačiareň, tak by som prosil všetkých, ktorí krstili od 1. júla až doteraz, aby prišli na farský úrad, kedykoľvek po telefonickom dohovore podpísať žiadosť o nahlásení krstu a pokrstení dieťaťa. Je to nutné a potrebné, aby sme skompletizovali tohtoročnú matriku.

Na budúci víkend bude duchovná obnova pre animátorov. Účasť je nutná. Poprosím nových aj starších, aby sa zúčastnili. Duchovná obnova bude trvať do soboty večera. Začiatok bude v piatok večernou sv. omšou.