Oznamy

32. nedeľa v období cez rok "C" (10.11.2013)

32. nedeľa v období cez rok "C" (10.11.2013)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Martina z Tours, biskupa
Utorok: Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka
Piatok: Sv. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi
Budúca nedeľa: Tridsiata tretia nedeľa v období cez rok C

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
11.11.2013 Pondelok 7:00  
12.11.2013 Utorok 17:30  
13.11.2013 Streda 17:30 16:30
14.11.2013 Štvrtok 7:00  
15.11.2013 Piatok 17:30 16:30
16.11.2013 Sobota 17:30  
17.11.2013 Nedeľa 8:00 a 11:00 9:30

Úmysly

Zubák

Pondelok – za zdravie a Božiu pomoc Jozefa
Utorok – † Rudolf, Anna a syn Rudolf Malo
Streda – Rudolf Gelo a rodičia
Štvrtok
Piatok – † Mirka Balážová
Sobota – za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Zuzíkovú
Nedeľa – † František Kanderka / za zdravie a Božiu pomoc Jozefa Burmeka

Rôzne

Úprimne ďakujem za službu upratovania skupine č. 15 a prosím o upratovanie skupinu číslo 16.
Ďakujem chlapom za pomoc pri demolačných prácach vchodu do fary, zvlášť mladým požiarnikom a chlapom z Breznice i zo Zubáka.
Ďakujem všetkým za účasť na modlitbách za duše v očistci počas týchto dní.
Tiež chcem poďakovať ženám za upratovanie a animátorom za prípravu obnovy pre deviaty ročník a tiež za účasť na detskej svätej omši.

V stredu bude duchovná obnova pre siedmy ročník.

Dnes bude zbierka na rekonštrukciu okien vo farskom kostole v Zubáku.

Môžete si zakúpiť časopisy Posol a Žilinská diecéza. Zároveň si môžete časopis Posol objednať na budúci rok. Pod chórom na stole si môžete rozobrať časopis Dobrá novina- bezplatne.

Milí rodičia, nakoľko bola v rekonštrukcii kancelária a bol disfunkčný počítač i tlačiareň, tak by som prosil všetkých, ktorí krstili od 1. júla až doteraz, aby prišli na farský úrad, kedykoľvek po telefonickom dohovore podpísať žiadosť o nahlásení krstu a pokrstení dieťaťa. Je to nutné a potrebné, aby sme skompletizovali tohtoročnú matriku.