Oznamy

31. nedeľa v období cez rok "C" (3.11.2013)

31. nedeľa v období cez rok "C" (3.11.2013)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Karola Borromea, biskupa
Utorok: Sv. Imrich
Sobota: Výročie posviacky Lateránskej baziliky
Budúca nedeľa: Tridsiata druhá nedeľa v období cez rok C

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
4.11.2013 Pondelok 7:00  
5.11.2013 Utorok 18:30  
6.110.2013 Streda 18:30 17:30
7.11.2013 Štvrtok 7:00  
8.11.2013 Piatok 18:30 17:30
9.11.2013 Sobota 18:30  
10.11.2013 Nedeľa 8:00 a 11:00 9:30

Úmysly

Zubák

Pondelok – za zdravie a Božiu pomoc rodiny Jozefa
Utorok – † Rudolf, Katarína, Viktor Slabý
Streda – za zdravie a Božiu pomoc rodiny Chudej a Velikej
Štvrtok
Piatok – † Viktor a Rudko Slabý
Sobota – † Melánia Dolinajová
Nedeľa – † Antónia Slabá / † Kamil, Alžbeta, Michal, Júlia Burmeková

Rôzne

Úprimne ďakujem za službu upratovania skupine č. 14 a prosím o upratovanie skupinu číslo 15.
Ďakujem chlapom za pomoc pri demolačných prácach vchodu do fary.
Ďakujem mladým požiarnikom, chlapom zo Zubáka i z Breznice.
Ďakujem všetkým za účasť na sv. spovedi a na modlitbách za duše v očistci počas týchto dní.
Pozývam Vás ku každodennej sv. omši a k modlitbám za duše v očistci.

Budúci týždeň v piatok budú mať duchovnú obnovu deviataci.

Na budúci piatok bude detská sv. omša a detské stretko. Stretko sa začína o 17.00.

V utorok po sv. omši bude stretnutie miništrantov. Pozývam všetkých chlapcov, ktorí miništrujú, alebo by chceli miništrovať.

Budúci týždeň bude zbierka na rekonštrukciu okien vo farskom kostole v Zubáku.

Môžete si zakúpiť časopisy Posol a Žilinská diecéza. Zároveň si môžete časopis Posol objednať na budúci rok.

Evanjelizácia mladých – Godzone – Považská Bystrica, ostatné informácie sú na výveske.