Oznamy

30. nedeľa v období cez rok "C" (27.10.2013)

30. nedeľa v období cez rok "C" (27.10.2013)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Šimona a Júdu, apoštolov
Piatok: Sviatok Všetkých svätých, prikázaný sviatok, 1. piatok v mesiaci
Sobota: Spomienka na všetkých verných zosnulých
Budúca nedeľa: Tridsiata prvá v období cez rok C

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
28.10.2013 Pondelok 7:00  
29.10.2013 Utorok 17:30 18:30
30.10.2013 Streda 18:30 17:30
31.10.2013 Štvrtok 7:00  
1.11.2013 Piatok 8:00 a 11:00 9:30
2.11.2013 Sobota 8.00 a 18.30 9:00
3.11.2013 Nedeľa 8:00 a 11:00 9:30

Úmysly

Zubák

Pondelok – za zdravie a Božiu pomoc pre Petra a Katarínu
Utorok – † Martin a Terézia Milová
Streda – † Imrich Obrtač a Ján Valko
Štvrtok – † Jozef a Anastázia Vaculíková
Piatok
Sobota – † Štefan Cyprich a rodičia / † František Haviar a rodičia
Nedeľa – † Matej a Antónia Podojová / † Štefan Cyprich a rodičia

Rôzne

Úprimne ďakujem za službu upratovania skupine č. 13 a prosím o upratovanie skupinu číslo 14. Ďakujem chlapom za prácu pri rekonštrukcii kancelárie, zvlášť chcem poďakovať Mariánovi Körmendimu. Ďakujem aj Kamilovi Babačovi a Miroslavovi Krchňávkovi za vykonanú prácu a pomoc. V tomto týždni sme ukončili prestavbu kancelárie. Ďakujem za upratovanie fary. Ďakujem aj za minulú slávnosť a za jej organizáciu, ako aj za hodového kazateľa Vdp. Jozefa Hlaváča. V tomto týždni som prijal 150 € od ružencového spoločenstva Emílie Bulkovej a za hodovú zbierku 531,17 €. Veľmi pekne ďakujem za všetky tieto finančné dary. Všetky milodary spolu na opravu okien – 8216,61 €. V tomto týždni som vyplatil firmu FAIR Aluminium z Udiče 5000 €, takže hliníkové rámy a práce sú vyplatené. Chcem im poďakovať za ústretovosť, ochotu a prijateľnú cenu. Dnes bude misijná zbierka.

Spovedanie:
Horná Breznica – Utorok – po sv. omši od 19.00 do 20.00
Streda – pred sv. omšou od 17.00
Zubák – Streda – po večernej sv. omši od 19.00 do 20.00.

Počas spovedania bude vyložená Sviatosť oltárna.
V stredu bude v oboch kostoloch odprosujúca pobožnosť. V Hornej Breznici pred sv. omšou, vo farskom kostole po sv. omši.

Spovedať sa bude 20. min. pred každou sv. omšou.

Zaopatrovanie chorých bude v prvopiatkovom týždni vo štvrtok ráno od 7.30. Najskôr navštívim chorých v Zubáku a potom okolo 9.30 v Hornej Breznici. Poprosil by som, ak máte starých a chorých doma, ktorí nevládzu prísť do kostola, aby ste ich povzbudili ku každomesačnej sv. spovedi. Nových môžete nahlásiť počas mesiaca v sakristiách kostolov.

Dušičková pobožnosť na cintoríne v Hornej Breznici o 14.00 a v Zubáku o 15.00. Nezabudnime sa prísť vyspovedať a prijať sviatosti počas sviatkov a vymodliť duše v očistci a získať úplné odpustky za obvyklých podmienok. Počas týždňa (oktávy – ôsmych dní) chodievajte na cintorín modlievať sa na úmysel sv. Otca a za duše v očistci a prijať Sv. oltárnu, tým získame duše z očistca, ako aj úplné odpustky.

Evanjelizácia mladých – Godzone – Považská Bystrica, ostatné informácie sú na výveske.