Oznamy

29. nedeľa v období cez rok "C" (20.10.2013)

29. nedeľa v období cez rok "C" (20.10.2013)

Liturgický kalendár

Streda: Sv. Ján Kapistránsky, kňaz
Štvrtok: Sv. Anton Mária Claret, biskup
Budúca nedeľa: Tridsiata nedeľa v období cez rok C
Budúci týždeň zo soboty na nedeľu sa mení čas. Potom posunieme aj čas svätých omší.

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
21.10.2013 Pondelok 7:00  
22.10.2013 Utorok 18:30  
23.10.2013 Streda 18:30 17:30
24.10.2013 Štvrtok    
25.10.2013 Piatok 18:30 17:30
26.10.2013 Sobota 18:30  
27.10.2013 Nedeľa 8:00 a 11:00 9:30

Úmysly

Zubák

Pondelok – † rodina Floriána Chudého
Utorok – † Štefan Cyprich
Streda – † Vendelín Janči a Mária
Štvrtok - † František Haviar a rodičia
Piatok - † František a Anna Zuzíková
Sobota – za zdravie a Božiu pomoc pre Vendelína
Nedeľa – † Vendel, Mária a Pavol Hazala / † Matej a Júlia Balejová a rodičia

Rôzne

Úprimne ďakujem za službu upratovania skupine č. 11 a prosím o upratovanie skupinu číslo 12. Ďakujem chlapom za prácu pri rekonštrukcii kancelárie. Ďakujem obci, chlapom a ženám, ktorí pomáhali a brigádovali okolo kostola, aby bolo všetko pripravené na dnešnú hodovú slávnosť. Som veľmi vďačný za účasť na sv. spovedi, prednáške a filme, ako aj za modlitby počas včerajšej celodennej adorácie. Ďakujem ženám za upratanie fary. Ďakujem aj za dnešnú slávnosť a za jej organizáciu, ako aj za hodového kazateľa Vdp. Jozefa Hlaváča. Ďakujem Mgr. Art. Henriete Závadskej za rekonštrukciu sochy, ktorú sme dnes požehnali. Bude umiestnená v pastoračnom centre. Ďalej som veľmi vďačný za finančnú pomoc pri prestavbe a rekonštrukcii okien vo farskom kostole. V tomto týždni som prijal 400 € od mám zapojených do Modlitieb matiek a ružencového spoločenstva, ďalej 50 a 20 €. Veľmi pekne ďakujem za všetky tieto finančné dary. Všetky milodary spolu na opravu okien – 7535,44 €. Dnes bude hodová zbierka na okná v kostole v Zubáku a misijná zbierka bude budúci týždeň.

Nezabúdajte na modlitbu sv. ruženca v mesiaci október. Môžete získať úplné odpustky.