Oznamy

28. nedeľa v období cez rok "C" (13.10.2013)

28. nedeľa v období cez rok "C" (13.10.2013)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Kalixt I., pápež a mučeník
Utorok: Sv. Terézia od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi
Streda: Sv. Margita Mária Alacoque, panna
Štvrtok: Sv. Ignác Antiochijský, biskup a mučeník
Piatok: Sv. Lukáš, evanjelista
Sobota: Sv. Pavol z Kríža, kňaz
Budúca nedeľa: Dvadsiata deviata nedeľa v období cez rok C – Sv. Vendelínhody

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
14.10.2013 Pondelok 7:00  
15.10.2013 Utorok 18:30 17:30
16.10.2013 Streda 18:30 17:30
17.10.2013 Štvrtok 7:00  
18.10.2013 Piatok 18:30  
19.10.2013 Sobota 7:00  
20.10.2013 Nedeľa 11:00 8:00

Úmysly

Zubák

Pondelok – za zdravie a Božiu pomoc rodiny Jozefa
Utorok – za zdravie a Božiu pomoc rodiny Milana
Streda – za zdravie a Božiu pomoc rodiny Šutriepkovej a Kanderkovej
Štvrtok – za zdravie a Božiu pomoc Ferdinanda
Piatok – † Martina a Terézia Milová
Sobota – † Vendelín, Katarína, Anna a Peter Galko
Nedeľa – hodová slávnosť Sv. Vendelína

Rôzne

Úprimne ďakujem za službu upratovania skupine č. 10 a ostatným brigádnikom a prosím o upratovanie skupinu číslo 11. Ďakujem aj chlapom pri prácach – rekonštrukcii kancelárie. Ďalej som veľmi vďačný za finančnú pomoc pri prestavbe a rekonštrukcii okien vo farskom kostole. V tomto týždni bola zbierka Horná Breznica – 124,12 € a Zubák 326,19 €, spolu 450,31 €. Veľmi pekne ďakujem za všetky tieto finančné dary. Všetky milodary spolu na opravu okien – 7065,44 €. V tomto týždni zaplatíme okná firme FAIR Aluminium 4000 € (doplatiť 500 €) a vitráže 3000 € (doplatiť 1000 €). Ešte je potrebné doplatiť 1500 €. Ďakujem za účasť detí aj animátorov na piatkovom stretnutí a detskej sv. omši. Budúci týždeň bude hodová zbierka na okná v kostole v Zubáku a misijná zbierka sa prekladá o týždeň.

Môžete si zakúpiť Katolícke noviny a časopis Žilinská diecéza.

Modlitby a pôst 40 dní za kňazov. Nezabudnite sa zapísať.

Nezabúdajte na modlitbu sv. ruženca v mesiaci október. Môžete získať úplné odpustky.

Na budúci týždeň naša farnosť oslavuje hody Sv. Vendelína. V nedeľu bude len jedna sv. omša – slávnostná hodová sv. omša o 10.30. Slávnostný kazateľ a hlavný celebrant bude Vdp. Jozef Hlaváč, ktorý pôsobil v našej farnosti. V Hornej Breznici bude sv. omša ráno o 8.00.

V sobotu pred hodovou slávnosťou bude od rána 9.00 vystavená Sviatosť oltárna až do večernej sv. omše o 18.30 a po nej bude prednáška na tému láska a nenávisť. Všetci ste srdečne pozvaní. Prednáška bude v pastoračnom centre. Sv. omša bude bez príhovoru. Táto prednáška je pre mládež a dospelých. Na stolíku je rozpis času vystavenia Sviatosti, veľmi pekne prosím, aby ste sa zapísali. Rozpis stráženia a modlitby pri Eucharistii je po pol hodinových intervaloch. Môžete sa zapísať ako rodina, mládež, deti...

V piatok večer bude v pastoračnom centre film – Obhajca Nepoškvrneného počatia, blahoslavený Duns Scotus. Večerná sv. omša bude bez príhovoru a potom bude premietnutý tento film. Vopred ďakujem všetkým za účasť. Skúsme osláviť naše hody plní lásky a povzbudením vo viere.

Nezabúdajme aj na sv. spoveď, ktorá bude v piatok pred sv. omšou od 17.30 a v sobotu doobeda počas adorácie od 9.30 do 10.30. Pripravme svoje srdcia na hody, povzbudzujem Vás zvlášť ku prijatiu sv. prijímania počas hodovej slávnosti, aby sme získali úplné odpustky. Adoráciu a všetky modlitby zamerajme na lásku a povolania z našej obce.