Oznamy

27. nedeľa v období cez rok "C" (6.10.2013)

27. nedeľa v období cez rok "C" (6.10.2013)

Liturgický kalendár

Pondelok: Ružencovej Panny Márie
Piatok: Výročie posviacky Katedrálneho chrámu Najsvätejšej Trojice
Budúca nedeľa: Dvadsiata ôsma nedeľa v období cez rok C

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
7.10.2013 Pondelok 7:00 8:00
8.10.2013 Utorok 14:30  
9.10.2013 Streda    
10.10.2013 Štvrtok    
11.10.2013 Piatok 18:30 17:30
12.10.2013 Sobota 7:00  
13.10.2013 Nedeľa 8:00 a 11:00 9:30

Úmysly

Zubák

Pondelok – za zdravie a Božiu pomoc pre Gabiku
Utorok – † Štefan Cyprich a rodičia
Piatok – † Ľudovít, Antónia, Jozef
Sobota – † Vavrinec, Rozália, Katarína
Nedeľa – † Vendelín, Štefánia a deti / † Kamil a Anna Babačová

Rôzne

Úprimne ďakujem za službu upratovania skupine č. 9 a prosím o upratovanie skupinu číslo 10. Ďakujem všetkým, ktorí pristúpili v tomto týždni ku sv. zmierenia. Ďakujem za pomoc dôchodcom pri zbere ovocia, ako aj pri nachystaní paliva na zimu, ďakujem aj chlapom pri prácach – rekonštrukcií kancelárie. Ďalej som veľmi vďačný za finančnú pomoc pri prestavbe a rekonštrukcii okien vo farskom kostole. V tomto týždni som prijal milodary na tento úmysel 100, 20, 25 €. Veľmi pekne ďakujem za všetky tieto finančné dary. Všetky milodary spolu na opravu okien – 6615,13 €. Ešte nám treba doplatiť 2000 €.

Môžete si zakúpiť kalendáre na rok 2014. Cena jedného kalendára je 1,50 €. Tiež si môžete zakúpiť Katolícke noviny a časopis Žilinská diecéza.

Modlitby a pôst 40 dní za kňazov. Nezabudnite sa zapísať.

Nezabúdajte na modlitbu sv. ruženca v mesiaci október. Môžete získať úplné odpustky.

V piatok bude detské stretko o 16.30. a detská sv. omša o 18.30. Po sv. omši bude stretnutie animátorov. Bude plánovacie stretnutie do Vianoc, privítanie nových animátorov. Účasť je potrebná, ktorí chcú pracovať s deťmi a mládežou.