Oznamy

26. nedeľa v období cez rok "C" (29.9.2013)

26. nedeľa v období cez rok "C" (29.9.2013)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi
Utorok: Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi
Streda: Sv. anjelov strážcov
Piatok: Sv. Františka Assiského
Budúca nedeľa: Dvadsiata siedma nedeľa v období cez rok C

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
30.9.2013 Pondelok 7:00  
1.10.2013 Utorok 18:30  
2.10.2013 Streda 17:30 18:30
3.10.2013 Štvrtok 7:00  
4.10.2013 Piatok 18:30 17:30
5.10.2013 Sobota 15:30  
6.10.2013 Nedeľa 8:00 a 11:00 9:30

Úmysly

Zubák

Pondelok – † Štefan, Amália a Ján Kanderka
Utorok – za ružu Antónie Kanderkovej
Streda – † František Kanderka
Štvrtok – za zdravie a Božiu pomoc Petra a Kataríny
Piatok – † Helena a Gejza
Sobota – sobášna svätá omša
Nedeľa – za zdravie a Božiu pomoc Amálie Hurínkovej / za zdravie a Božiu pomoc Martina

Rôzne

Úprimne ďakujem za službu upratovania skupine č. 8 a prosím o upratovanie skupinu číslo 9. Ďalej som veľmi vďačný za finančnú pomoc pri prestavbe a rekonštrukcii okien vo farskom kostole. V tomto týždni som prijal milodary na tento úmysel 200, 100, 50, 20, 60, 70, 100 €. Veľmi pekne ďakujem za všetky tieto finančné dary. Všetky milodary spolu na opravu okien – 6470,13 €. Ešte nám treba doplatiť 2000 €.

Vincentská rodina organizuje akciu Boj proti hladu. Všetky informácie máte vo výveske. Kto chce, môže si za dobrovoľný príspevok zakúpiť medovníkové srdiečko, a tým podporí dve najchudobnejšie krajiny Latinskej Ameriky a niektoré projekty v Rusku, na Ukrajine a v Albánsku. Za akúkoľvek pomoc v mene organizátorov a samotných obdarovaných Vám vyslovujem vďaku.

Môžete si zakúpiť kalendáre na rok 2014. Cena jedného kalendára je 1,50 €. Tiež si môžete zakúpiť Katolícke noviny a časopis Žilinská diecéza, Apoštol, pomoc rádiu Lumen.

Modlitby a pôst 40 dní za kňazov.

Budúci týždeň bude sobáš vo farskom kostole o 15:30. Sviatosť manželstva príjmu Jiří Kliment, syn Pavla Klimenta a Romany r. Stanovskej, bývajúci vo Valaskom Meziříčí a Jana Parohová, dcéra Jána Parohu a Drahomíry r. Kontišovej, bývajúcej v Zubáku. Kto by vedel o nejakej prekážke, nech ju oznámi na farskom úrade.

Miništrantské stretnutie bude v utorok po sv. omši. Všetci sú pozvaní na sv. omšu.

V pondelok bude brigáda o 9:00. Dôchodcovia budú zbierať ovocie a ak prídu chlapi tak budeme rezať drevo. Vopred ďakujem za účasť.

Spovedanie:
Horná Breznica - Streda – po sv. omši od 19:00 do 20:00 / Piatok – pred sv. omšou od 17:00
Zubák - po večernej sv. omši od 19:00 do 20:00

Počas spovedania bude vyložená Sviatosť oltárna.
V piatok bude v oboch kostoloch odprosujúca pobožnosť. V Hornej Breznici pred sv. omšou, vo farskom kostole po sv. omši.
Spovedať sa bude 20. min. pred každou sv. omšou.

Zaopatrovanie chorých bude v prvopiatkovom týždni v piatok ráno od 8:00. Najskôr navštívim chorých v Zubáku a potom okolo 9:30 v Hornej Breznici. Poprosil by som, ak máte starých a chorých doma, ktorí nevládzu prísť do kostola, aby ste ich povzbudili ku každomesačnej sv. spovedi. Nových môžete nahlásiť počas mesiaca v sakristiách kostolov.