Oznamy

25. nedeľa v období cez rok "C" (22.9.2013)

25. nedeľa v období cez rok "C" (22.9.2013)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza
Štvrtok: Sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov
Piatok: Sv. Vincenta de Paul, kňaza
Sobota: Sv. Václava, mučeníka
Budúca nedeľa: Dvadsiata šiesta nedeľa v období cez rok C

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
23.9.2013 Pondelok 7:00  
24.9.2013 Utorok 18:30  
25.9.2013 Streda 18:30 17:30
26.9.2013 Štvrtok    
27.9.2013 Piatok 18:30 17:30
28.9.2013 Sobota 18:30  
29.9.2013 Nedeľa 8:00 a 11:00 9:30

Úmysly

Zubák

Pondelok – † Jozef a syn Milan Mišči
Utorok – † Jozef Gabriš a rodičia
Streda – za zdravie a Božiu pomoc rodiny Jána
Piatok – za zdravie a Božiu pomoc rodiny Slabej a Zuzíkovej
Sobota – za zdravie a Božiu pomoc Petra a Kataríny
Nedeľa – † Rudolf a Anna Kostková / † Anna, Jozef, Edita a Rudolf

Rôzne

Úprimne ďakujem za službu upratovania skupine č. 7 a prosím o upratovanie skupinu číslo 8. Ďalej som veľmi vďačný za finančnú pomoc pri prestavbe a rekonštrukcii okien vo farskom kostole – zbierka - 481,17 €. Veľmi pekne ďakujem za všetky tieto finančné dary. Všetky milodary spolu na opravu okien – 5870,13 €.

Vincentská rodina organizuje akciu Boj proti hladu. Všetky informácie máte vo výveske. Kto chce, môže si za dobrovoľný príspevok zakúpiť medovníkové srdiečko, a tým podporí dve najchudobnejšie krajiny Latinskej Ameriky a niektoré projekty v Rusku, na Ukrajine a v Albánsku. Za akúkoľvek pomoc v mene organizátorov a samotných obdarovaných Vám vyslovujem vďaku.

Petícia za ochranu mravnosti detí a mládeže vo verejnom priestore. Iniciátorom tejto petície je poslanec Národnej Rady Slovenskej republiky Branislav Škripek. V podstate podpisom podporujeme novelu zákona Národnej Rady SR, ktorým sa doplňuje zákon 445/1990 zb. a ktorým sa upravujú podmienky predaja a rozširovania tlače a iných spôsobilých ohroziť mravnosť detí a mládeže. Cieľom zákona je obmedziť verejné tlačoviny, ktoré by obmedzovali mravnosť našich detí a mládeže.

Môžete si zakúpiť kalendáre na rok 2014. Cena jedného kalendára je 1,50 €. Tiež si môžete zakúpiť Katolícke noviny a časopis Žilinská diecéza, Apoštol, pomoc rádiu Lumen.

Modlitby a pôst 40 dní za kňazov.