Oznamy

24. nedeľa v období cez rok "C" (15.9.2013)

24. nedeľa v období cez rok "C" (15.9.2013)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov
Utorok: Sv. Róberta Belllarmína, biskupa a učiteľa Cirkvi
Štvrtok: Sv. Januára, biskupa a mučeníka
Piatok: Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza, Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov
Sobota: Sv. Matúša apoštola, evanjelistu
Budúca nedeľa: Dvadsiata piata nedeľa v období cez rok C

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
16.9.2013 Pondelok 19:00  
17.9.2013 Utorok   17:00
18.9.2013 Streda 19:00  
19.9.2013 Štvrtok 19:00  
20.9.2013 Piatok 19:00  
21.9.2013 Sobota 17:00  
22.9.2013 Nedeľa 8:00 a 11:00 9:30

Úmysly

Zubák

Pondelok – † rodina Pavla Korošíka
Streda – za zdravie a Božiu pomoc Anny Slabej
Štvrtok
Piatok – za zdravie a Božiu pomoc rodiny Milana
Sobota – †Antónia a Anton Vrabec
Nedeľa – † Júlia a Viktor Kontiš / † rodina Antona Babaču

Rôzne

Úprimne ďakujem za službu upratovania skupine č. 6 a prosím o upratovanie skupinu číslo 7. Ďalej som veľmi vďačný za finančnú pomoc pri prestavbe a rekonštrukcii okien vo farskom kostole. Prijal som milodar od Bohu známej rodiny – 1100 €, 300 €, 200 €, 100 € a 20 €. Veľmi pekne ďakujem za všetky tieto finančné dary. Všetky milodary spolu na opravu okien – 5388,96 €.

Dnešnú nedeľu bude zbierka obetovaná na rekonštrukciu okien vo farskom kostole. Za všetky milodary vyslovujem vopred úprimnú vďačnosť.

V tomto týždni, ak by ste niečo potrebovali, tak na fare budú rodičia a zastupovať bude pán farár z Bolešova. V prípade zaopatrovania ho ihneď kontaktujte, ako aj v prípade pohrebu.

Vincentská rodina organizuje akciu Boj proti hladu. Všetky informácie máte vo výveske. Kto chce, môže si za dobrovoľný príspevok zakúpiť medovníkové srdiečko a tým podporí dve najchudobnejšie krajiny Latinskej Ameriky a niektoré projekty v Rusku, na Ukrajine a v Albánsku. Za akúkoľvek pomoc v mene organizátorov a samotných obdarovaných Vám vyslovujem vďaku.

Petícia za ochranu mravnosti detí a mládeže vo verejnom priestore. Iniciátorom tejto petície je poslanec Národnej Rady Slovenskej republiky Branislav Škripek. V podstate podpisom podporujeme novelu zákona Národnej Rady SR, ktorým sa doplňuje zákon 445/1990 zb. a ktorým sa upravujú podmienky predaja a rozširovania tlače a iných spôsobilých ohroziť mravnosť detí a mládeže. Cieľom zákona je obmedziť verejné tlačoviny, ktoré by obmedzovali mravnosť našich detí a mládeže.

Môžete si zakúpiť kalendáre na rok 2014. Cena jedného kalendára je 1,50 €. Tiež si môžete zakúpiť Katolícke noviny a časopis Žilinská diecéza.

Modlitby a pôst 40 dní za kňazov.