Oznamy

23. nedeľa v období cez rok "C" (8.9.2013)

23. nedeľa v období cez rok "C" (8.9.2013)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Petra Clavera, kňaza
Štvrtok: Najsvätejšie meno Panny Márie
Piatok: Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi
Sobota: Povýšenie sv. Kríža
Budúca nedeľa: Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
9.9.2013 Pondelok 7:00  
10.9.2013 Utorok 17:30 18:30
11.9.2013 Streda 7:00  
12.9.2013 Štvrtok    
13.9.2013 Piatok 18:30 17:30
14.9.2013 Sobota 7:00 8:00
15.9.2013 Nedeľa 8:00 a 11:00 9:30

Úmysly

Zubák

Pondelok – za zdravie a Božiu pomoc rodiny Jozefa
Utorok – † Vladimíra Nováková
Streda – † Jozef a Anna Hazalová
Piatok – † rodičia Kanderkovi, Cyprichovi, Burmekovi
Sobota – † František Dzurko a synovia
Nedeľa – † Pavol Korošík mladší / † Mária Kanderková a rodina Kučerová

Rôzne

Úprimne ďakujem za službu upratovania skupine č. 4 a prosím o upratovanie skupinu číslo 5.
Chcel by som poďakovať všetkým chlapom, ktorí pomáhali pri prestavbe lešenia. Ďalej som veľmi vďačný za finančnú pomoc pri prestavbe a rekonštrukcii okien vo farskom kostole. Prijal som milodar od Bohu známej rodiny - 100 € a 50 €, od rodín 200 €, od Miroslava Zuzíka s rodinou 1100 €, skupina č.16 obetovala 300 € a od skupiny č. 5 160 €. Veľmi pekne ďakujem za všetky tieto finančné dary ako aj za minulotýždňovú zbierku Zubák 421,10 € a Horná Breznica 162,86 €. Všetky milodary spolu na opravu okien – 3668,96 €. Tieto peniaze boli uhradené v týždni za okná v kostole.
Veľmi pekne chcem poďakovať za účasť všetkým, ktorí ste v tomto týždni pristúpili ku sv. zmierenia.
Ďakujem za detské stretko animátorom a zabudol som otázku na ďalšie detské stretko – Deti, pýtam sa, koľko rokov má svätý otec František?
Ďakujem ženám za upratanie fary a obsluhu kňazov pri rekolekcii a tým, ktorí prišli na túto slávnosť, zvlášť Základnej škole Zubák – učiteľom i deťom. Ďakujem škôlke za veľmi chutný obed, ktorý navarili kňazom.

Vincentská rodina organizuje akciu Boj proti hladu. Všetky informácie máte vo výveske. Kto chce, môže si za dobrovoľný príspevok zakúpiť medovníkové srdiečko a tým podporí dve najchudobnejšie krajiny Latinskej Ameriky a niektoré projekty v Rusku, na Ukrajine a v Albánsku. Za akúkoľvek pomoc v mene organizátorov a samotných obdarovaných Vám vyslovujem vďaku.

Petícia za ochranu mravnosti detí a mládeže vo verejnom priestore. Iniciátorom tejto petície je poslanec Národnej Rady Slovenskej republiky Branislav Škripek. V podstate podpisom podporujeme novelu zákona Národnej Rady SR, ktorým sa doplňuje zákon 445/1990 zb. a ktorým sa upravujú podmienky predaja a rozširovania tlače a iných spôsobilých ohroziť mravnosť detí a mládeže. Cieľom zákona je obmedziť verejné tlačoviny, ktoré by obmedzovali mravnosť našich detí a mládeže.

V pondelok bude brigáda, budeme ukladať drevo. Brigáda začne o 9.00. Vopred ďakujem za účasť.

Môžete si zakúpiť kalendáre na rok 2014. Cena jedného kalendára je 1,50 €. Tiež si môžete zakúpiť Katolícke noviny a časopis Žilinská diecéza.

Určite Vás poteším, pretože budúci týždeň bude reštaurovaná socha Božského Srdca Ježišovho. Neviem, koľko to bude trvať, ale odhadovaná cena je do 300 €. Táto socha potom bude umiestnená v pastoračnom centre.

Ponuka Národnej púte do Šaštína k Sedembolestnej Panne Márií. Ostatné info vo výveske. Taktiež aj možnosť modlitieb novény za život, ako aj informácie ohľadne pochodu za život v Košiciach - pochodzazivot.sk a http://dieceza-za-zivot.webnode.sk/novinky/.