Oznamy

22. nedeľa v období cez rok "C" (1.9.2013)

22. nedeľa v období cez rok "C" (1.9.2013)

Liturgický kalendár

Utorok: Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi
Piatok: prvý piatok v mesiaci
Sobota: Sv. Marka Križana, Melichara Grodzieckého a Štefana Pongráca, mučeníkov
Budúca nedeľa: Dvadsiata tretia nedeľa v cezročnom období, rok C

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
2.9.2013 Pondelok 7:00  
3.9.2013 Utorok 19:30 18:30
4.9.2013 Streda 9:30  
5.9.2013 Štvrtok 7:00  
6.9.2013 Piatok 18:30 17:30
7.9.2013 Sobota 18:30  
8.9.2013 Nedeľa 8:00 a 11:00 9:30

Úmysly

Zubák

Pondelok – † Anna, Jozef a syn Jozef Mišči
Utorok – † rodina Floriána Chudého
Streda – – † Júlia a Rudolf Pavúček
Štvrtok – † Jozef Gábriš a rodičia
Piatok – za Božiu pomoc v škole pre deviaty ročník
Sobota –† rodina Štefinová
Nedeľa – za zdravie a Božiu pomoc pre vnukov a vnučky / † Amália, Vendelín Ondricha a synovia

Rôzne

Úprimne ďakujem za službu upratovania skupine č. 3. a prosím o upratovanie skupinu číslo 4. Chcel by som poďakovať všetkým chlapom, ktorí pomáhali pri prestavbe lešenia. Chcel by som poďakovať všetkým chlapom, ktorí nachystali drevo, doviezli a posekali. Vyslovujem im veľký obdiv a vďačnosť za pomoc, nakoľko to urobili za dva dni. Ďalej som veľmi vďačný za finančnú pomoc pri prestavbe a rekonštrukcii okien vo farskom kostole. Prijal som milodar od známej rodiny - 300 €, od skupiny 18 – časť Majere – Kolónka - 445 €, od skupiny 3 a 4 -300 € a od osady Ježovci – 110 € a tiež milodar 20 €. Všetky milodary na opravu okien – 1175 €. Tieto peniaze a peniaze z dnešnej zbierky použijem na zaplatenie okien hneď v pondelok. Za všetky Vaše milodary z celého srdca ďakujem a modlím sa za darcov. Pýtate sa, koľko bude stáť každé okno. Tým, že sú to zákazkové ponuky na celkovú opravu okien, tak sa nedá presne vyrátať, koľko budeme platiť za jednotlivé okno – totiž za hliníkové rámy dáme 4433,40 € a za vitráže 4100 €. Spolu za všetky okná 8533,40 €. Ak by si chcel však niekto okno kúpiť, tak môže zaplatiť hoc akú hodnotu nad 1000 €. Zatiaľ si kúpili jedno okno časť obce Kolónka a Majere.

V tomto týždni v stredu bude sv. omša ráno o 9.30. Dôvodom je spoločné stretnutie kňazov nášho dekanátu, ktoré bude v našej farnosti. Rekolekcia kňazov bude trvať celé dopoludnie a začína sv. omšou vo farskom kostole o 9.30. Na túto sv. omšu Vás srdečne pozývam privítať kňazov z nášho dekanátu a hlavne modlitbou ich povzbudiť.

V tomto týždni začíname nový školský rok. Žiakom, študentom i všetkým pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom vyprosujem hojnosť Božích milostí, vytrvalosti v práci a veľa študijných úspechov. Veni sancte – začiatok školského roka bude pre ZŠ Zubák – v stredu o 9.30 pri rekolekčnej sv. omši a taktiež pozývame deti i študentov na sv. omšu v piatok o 18.30 i na sv. spoveď. Začnime nový školský rok s čistým srdcom a povzbudzujem i rodičov, aby išli svojim deťom príkladom. V piatok bude detské stretko pre všetky deti o 17.00.

Spovedanie:
Utorok – Horná Breznica po sv. omši od 19.00 do 20.00
Piatok – Horná Breznica pred sv. omšou od 17.00
Zubák po večernej sv. omši od 19.00 do 20.00.
Počas spovedania bude vyložená Sviatosť oltárna.
V piatok bude v oboch kostoloch odprosujúca pobožnosť. V Hornej Breznici pred sv. omšou, vo farskom kostole po sv. omši.

Spovedať sa bude 20. min. pred každou sv. omšou.

Zaopatrovanie chorých bude v prvopiatkovom týždni v piatok ráno od 8.00. Najskôr navštívim chorých v Zubáku a potom okolo 9.30 v Hornej Breznici. Poprosil by som, ak máte starých a chorých doma, ktorí nevládzu prísť do kostola, aby ste ich povzbudili ku každomesačnej sv. spovedi. Nových môžete nahlásiť počas mesiaca v sakristiách kostolov.

Dnes bude mimoriadna zbierka na okná kostola. Ktorí chcete, môžete prispieť na tento úmysel. Za všetky Vaše milodary vopred vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať!

Môžete si zakúpiť kalendáre na rok 2014. Cena jedného kalendára je 1,50 €.