Oznamy

21. nedeľa v období cez rok "C" (25.8.2013)

21. nedeľa v období cez rok "C" (25.8.2013)

Liturgický kalendár

Utorok: Sv. Moniky
Streda: Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi
Štvrtok: Mučenícka smrť Jána Krstiteľa
Budúca nedeľa: Dvadsiata druhá nedeľa v cezročnom období, rok C

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
26.8.2013 Pondelok 7:00  
27.8.2013 Utorok 18:30  
28.8.2013 Streda 18:30 17:30
29.8.2013 Štvrtok 7:00  
30.8.2013 Piatok 18:30 17:30
31.8.2013 Sobota 18:30  
1.9.2013 Nedeľa 8:00 a 11:00 9:30

Úmysly

Zubák

Pondelok – † Viktor, Jaroslav Paroha a Ladislav Ježo
Utorok – za Božiu pomoc rodiny Chudej a Velikej
Streda – za Božiu pomoc pre Emila Slabého a rodinu
Štvrtok – † Vladimír Baláž
Piatok – † Štefan Zuzík
Sobota –† rodičia Maloví a Pavol Hazala
Nedeľa – † Miroslav Dávid / † Júlia, Štefan a synovia Ježoví

Rôzne

Úprimne ďakujem za službu upratovania skupine č. 2 a prosím o upratovanie skupinu číslo 3. Zvlášť by som im chcel poďakovať, pretože sme začali robiť rekonštrukciu okien, a preto bolo viac upratovania ako inokedy. Chcel by som poďakovať za drobné brigády v tomto týždni a za lešenie, ktoré sme dostali na celú opravu okien. Chcel by som poďakovať aj za včerajšiu akciu cez projekt Iuventy, či už mladým ľuďom, dôchodcom, rodičom, všetkým, ktorí sa podieľali na zorganizovaní otvorenia oddychovej zóny. Samozrejme, vďaka patrí aj všetkým zúčastneným.

V tomto týždni budeme pokračovať s prácami na oknách. Budúci týždeň bude mimoriadna zbierka na okná kostola. Ktorí chcete, môžete prispieť na tento úmysel. Za všetky Vaše milodary vopred vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať!

Máme pre Vás pozvánku na dve púte. Jednou je Púť mužov, ktorá sa bude konať v nedeľu 1. septembra vo Višňovom a druhou je Dubnická púť, ktorá je od piatku 6. septembra do nedele 8. septembra. Viac informácií o oboch púťach nájdete vo výveske.